Hướng dẫn khắc phục lỗi không tạo được nhân vật ở Củ Hành 3D

Các Tướng Quân thân mến,

Trong thời gian qua, Quân Sư Củ Hành tiếp nhận được thông tin một số trường hợp các Tướng Quân không thể tạo được nhân vật ở phiên bản 3D, Quân Sư Củ Hành xin cáo lỗi với các Tướng Quân về sự cố trên và sẽ khắc phục sớm trong thời gian tới.

Hiện tại để tạm thời khắc phục tình trạng này, các Tướng Quân có thể đăng nhập và tạo nhân vật ở phiên bản 2D, sau đó có thể vào 3D và chơi bình thường.

Nay kính báo,

Top