Hướng Dẫn Quân Đoàn Lãnh Địa Chiến-Tranh Quận

Hướng Dẫn Quân Đoàn Lãnh Địa Chiến-Tranh Đoạt Quận

 
Giới Thiệu :

Quân Đoàn Lãnh Địa Chiến được chia làm Tranh Quận Huyện và Tranh Châu Phủ

Tranh Quận Huyện là các quân đoàn thông qua hình thức thi đấu để giành thành trì, quân đoàn có điểm chiếm lĩnh cao sẽ được quyền chiếm thành

Tranh Quận Huyện, mỗi quân đoàn cùng 1 thành thị chỉ được tính điểm chiếm lĩnh của 300 lần tấn công đầu

Tranh Châu Phủ chỉ những quân đoàn đã chiếm Quận Huyện mới được tham gia, 4 Quận Huyện sẽ cùng tranh đoạt 1 Châu Phủ, hệ thống sẽ ghép trận, hình thức thi đấu là tổ đội đối kháng 20vs20, sẽ mở 3 trận đấu, căn cứ kết quả thi đấu để quyết định Châu Phủ thuộc về ai

Quân đoàn chiến thắng có quyền chiếm lĩnh 1 tuần, mỗi ngày được nhận phần thưởng do thành thị sản sinh, thành thị càng lớn thì thưởng càng nhiều

Mỗi quân đoàn có thể đánh chiếm nhiều thành thị


 

Điều kiện tham gia :

Người chơi cần đạt 60K Thần Binh mới được tham gia

Mỗi tối Thứ Bảy 21:00-22:00 là thời gian Tranh Quận Huyện

Người chơi mỗi tuần có 3 lần tấn công, mỗi trận có 4 cơ hội hồi sinh

Tranh Quận Huyện sẽ theo hình thức ghép thi đấu, căn cứ điểm chiếm thành để quyết định quyền sở hữu thành trì

Mỗi trận tối đa 8 đội cùng chiến đấu, mỗi đội tối đa 5 người, mỗi trận tối đa 40 người, các đội trong cùng 1 trận phải thuộc các quân đoàn khác nhau.

 

Nội Dung :

1. Sau 00:00 Thứ Bảy, Quân Đoàn Trưởng và Quân Đoàn Phó có thể đánh dấu thành thị muốn đánh chiếm, thành viên quân đoàn chỉ có thể tấn công vào thành thị đã được đánh dấu, tối đa đánh dấu 3 mục tiêu

2. Tối Thứ Bảy 21:00 – 22:00 Nhấp vào thành thị có thể mở giao diện thông tin chi tiết, nhấp "Tấn Công" để tham gia tranh đoạt

3. Sau khi nhấp "Tấn Công" sẽ tạo phòng tấn công thành này, các thành viên quân đoàn có thể tham gia

4. Tối đa 5 người 1 phòng, sau khi đủ người sẽ lập tức vào ghép, sau 120 giây nếu chưa đủ người cũng sẽ bắt đầu ghép

5. Sau khi ghép được đối thủ sẽ vào trận, mỗi trận sẽ gồm các đội của các quân đoàn khác nhau, tối đa 8 quân đoàn, 40 người chơi cùng thi đấu

6. Mỗi trận người chơi có 4 lần hồi sinh, sau khi hết lần hồi sinh có thể chọn quan chiến hoặc tổng kết; nhấp "Tổng kết" sẽ tính điểm chiếm lĩnh và phần thưởng quân hưởng, đạo cụ cho cá nhân; nhấp "Quan Chiến" có thể theo dõi đồng đội thi đấu

7. Điểm chiếm lĩnh của quân đoàn bằng tổng điểm chiếm lĩnh của cá nhân

8. Trước 22:15 Thứ Bảy sẽ có kết quả, quân đoàn có điểm cao nhất sẽ được quyền chiếm thành.

 

Cách Chơi

Trong quá trình tranh đoạt , người chơi thu thập các cờ ở trong bản đồ để tích điểm , ngoài ra tiêu diệt người chơi khác cũng sẽ tích điểm

Khu vực hoạt động sẽ thu hẹp theo thời gian,người chơi ở ngoài vòng trong 5s sẽ bị tiêu diệt

 

 

Điều kiện thắng :

Người chơi tham gia đều tăng điểm chiếm cho Quân Đoàn

Người chơi đánh thành nào, điểm sẽ cộng vào thành đó

Khi kết thúc tranh đoạt hoặc hết giờ sẽ tổng kết điểm chiếm

Điểm chiếm quyết định quyền sở hữu thành

 

Phần Thưởng :

Thưởng Chiếm Lĩnh: Sau khi chiếm thành sẽ nhận được phần thưởng, trong mỗi lần tranh đoạt chỉ được nhận 1 lần, thời hạn nhận thưởng: 00:00 Thứ Bảy tuần sau

Lãnh Địa Sản Sinh: Sau khi chiếm thành, mỗi ngày được nhận 1 lần phần thưởng lãnh địa sản sinh, thành viên có tham gia 2 lần tấn công gần nhất sẽ được nhận. 

Túi Quà Quân Đoàn: Sau khi chiếm thành, Quân Đoàn Trưởng được nhận 1 Túi Quà Quân Đoàn, do Đoàn Trưởng phân phát cho thành viên.Tùy vào Quận khác nhau sẽ có những túi quà khác nhau

Thưởng Danh Hiệu: Quân đoàn chiếm Châu Phủ thì tất cả thành viên được nhận Thưởng Danh Hiệu

 Top