Hướng dẫn sử dụng phần thưởng HOT thành tựu Quan Độ Chi Chiến

Từ khi ra mắt hệ thống thành tựu mới, các Thánh cày vô cùng thích thú với các phần thưởng VIP nhận được từ Thành Tựu Quan Độ Chi Chiến như Sách Cường Hóa Vàng +10, Sách Cường Hóa Vàng +12, Bàn Cổ*Hỗn Độn Mật Bảo.

Trong tay nắm được kỳ trân bảo vật, nhưng không hẳn ai cũng biết cách sử dụng. Bên dưới đây là phần hướng dẫn dành cho các Thánh 3Q.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN THƯỞNG HOT THÀNH TỰU QUAN ĐỘ

SÁCH CƯỜNG HÓA VÀNG +10, +12 VÀ BÀN CỔ*HỖN ĐỘN MẬT BẢO

Sách Cường Hóa Vàng +10 (Thú/Cánh) (60 ngày)

Nguồn gốc vật phẩm: Phần thưởng hoàn thành 30% thành tựu Quan Độ Chi Chiến.

Công dụng: Khi sử dụng vật phẩm này, có thể nhanh chóng tăng cấp cường hóa vật phẩm Thú Cưỡi hoặc Cánh lên cấp 10.

Cách sử dụng:

  • Nhấp “Dùng” vật phẩm Sách Cường Hóa Vàng +10 (Thú/Cánh) (60 ngày)

  • Chọn vật phẩm muốn cường hóa.

  • Hệ thống hiện thông báo, nhấp “Đồng ý” để tiến hành tăng cấp vật phẩm.

Kết quả sau khi sử dụng vật phẩm

Lưu ý:

- Chỉ có thể tiến hành chọn cường hóa nhanh với các vật phẩm có cấp cường hóa nhỏ hơn 10 (chẳng hạn nếu Ngũ Sắc Thần Ngưu có cấp cường hóa +10 hoặc +11 sẽ không thể cường hóa).

- Sau khi sử dụng Sách Cường Hóa +10 (Thú/Cánh) (30 ngày), vật phẩm không khóa sẽ trở thành khóa.

Sách Cường Hóa Vàng +12 (Áo) (60 ngày)

Nguồn gốc vật phẩm: Phần thưởng hoàn thành 85% thành tựu Quan Độ Chi Chiến

Cách sử dụng: Sách Cường Hóa Vàng +12 (Áo) (60 ngày) tương tự như Sách Cường Hóa Vàng +10 (Thú/Áo) (30 ngày).

  • Nhấp vào vật phẩm, chọn “Dùng”.
  • Chọn vật phẩm muốn tăng cấp nhanh.

  • Hệ thống hiển thị thông báo, chọn “Đồng ý” để tiến hành tăng cấp nhanh.)

Lưu ý:

- Chỉ có thể tiến hành chọn cường hóa nhanh với các vật phẩm có cấp cường hóa nhỏ hơn 12 (chẳng hạn nếu Thần Hoàng*Phác Ngọc Thần Khải có cấp cường hóa +12 hoặc +13 sẽ không thể cường hóa).

- Sau khi sử dụng Sách Cường Hóa Vàng +12 (Áo) (30 ngày), vật phẩm sẽ mang tính chất khóa.

Bàn Cổ*Hỗn Độn Mật Bảo

Nguồn gốc vật phẩm: Có được khi mở rương Quan Độ*Rương Càn Khôn – phần thưởng 100% thành tựu Quan Độ Chi Chiến.

Công dụng: Sử dụng Bàn Cổ*Hỗn Độn Mật Bảo có thể nâng cấp vật phẩm Đông Ngô*Thần Hoàng Ngọc Tỉ lên cấp cao hơn, trở thành Hỗn Độn*Thần Hoàng Ngọc Tỉ (hoặc nâng cấp Lôi Chú*Càn Khôn Kim Tỉ thành Bàn Cổ*Lôi Chú Kim Tỉ, vật phẩm này sẽ được cập nhật ở các phiên bản sau).

Cách sử dụng:

  • Nhấp vào vật phẩm, chọn “Ghép”.
  • Chọn “Đông Ngô*Thần Hoàng Ngọc Tỉ”.

  • Trong giao diện mới, chọn “Ghép” để tiến hành ghép vật phẩm.

So Sánh giữa vật phẩm mới và vật phẩm cũ sau khi ghép

Lưu ý:

- Vật phẩm Hỗn Độn*Thần Hoàng Ngọc Tỷ (Vĩnh viễn) không thể phân giải sau khi ghép thành công.

Top