Hướng Dẫn Tham Gia Khiêu Chiến Thạch Ma

Cùng với sự xuất hiện của Hệ Thống Phong Ma trong phiên bản Big Update Tháng 09 của 3Q Củ Hành là sự ra mắt của bản đồ Khiêu Chiến Thạch Ma Chiến Tướng thay thế cho bản đồ khiêu chiến Bạch Cốt Tinh hiện tại. Các tướng quân 3Q Củ Hành hãy nhanh chóng tham gia Khiêu Chiến Thạch Ma Chiến và nhận thưởng giá trị.

Điều kiện tham gia:

  • Tổ đội: Từ 1 - 5 người.
  • Phí tiêu hao: 15.000 Vàng (khởi điểm).
  • Thời gian khiêu chiến: 15 phút/lượt.
  • Xác định Thắng: Đánh bại Thạch Ma Chiến Tướng
  • Thời gian mở: 14h00 - 22h00 mỗi ngày.
  • Mỗi ngày đến đối thoại với Trương Oanh Oanh tại thành trấn để nhận 01 Thạch Ma Chiến Tướng Khiêu Chiến Lệnh miễn phí.
  • Có thể mua thêm Thạch Ma Chiến Tướng Khiêu Chiến Lệnh tại cửa hàng để khiêu chiến thêm.

Hướng dẫn tham gia:

  • Thạch Ma Chiến Tướng không có kỹ năng bạo nộ, không cần gián đoạn bạo nộ.
  • Kỹ năng của Thạch Ma Chiến Tướng được điều chỉnh theo lượng HP của mục tiêu chú ý né tránh
  • Các phân thân Thạch Ma Chiến Tướng có thể sử dụng kỹ năng, cần dứt điểm nhanh.

Mẹo: Cần phá huỷ Thạch Ma Truyền Tống Môn để ngăn chặn Thạch Ma Khôi ra hỗ trợ cho Thạch Ma Chiến Tướng.

Một số hình ảnh:

Top