KHẮC PHỤC LỖI KHÔNG VÀO ĐƯỢC 3Q Ở PHÒNG MÁY CSM

KHẮC PHỤC LỖI KHÔNG VÀO ĐƯỢC 3Q Ở PHÒNG MÁY CSM

Hiện tại Quân Sư Củ Hành đang nhận khá nhiều tình trạng không vào được game 3Q Củ Hành tại phòng máy CSM khi 360Play tiến hành update giao diện mới - 360Game Plus. Bộ phận kỹ thuật hiện đang kiểm tra và khắc phục, trong thời gian này, các Tướng Quân có thể thực hiện cách sau để có thể vào game:

  • Cách này có thể áp dụng cho trường hợp bị lỗi stopped working:
    • Bước 1: Update 360Game Plus.
    • Bước 2: Vào thư mục 360Game Plus, chọn file playpc_init để chạy
    • Bước 3: Vào game và chơi bình thường.

Chân thành cáo lỗi với các Tướng Quân về sự bất tiện này!

Top