[Khảo sát] Ghi nhận ý kiến người chơi 3Q Củ Hành

Các Tướng Quân thân mến,

Từ ngày 31/12/2014, Ban Điều Hành 3Q Củ Hành mở chương trình khảo sát nhằm ghi nhận ý kiến đóng góp của các Tướng Quân và giúp trò chơi ngày càng hoàn thiện hơn, phát triển hơn.

Tướng Quân tâm huyết với 3Q Củ Hành? Tướng Quân muốn nói lên suy nghĩ và cảm xúc của mình? Hãy nhấn vào nút KHẢO SÁT tham gia ngay!

KHẢO SÁT Ý KIẾN NGƯỜI CHƠI 3Q CỦ HÀNH

Chân thành cảm ơn các Tướng Quân,
Top