【Khuyến Cáo】CẬP NHẬT THÔNG TIN TÀI KHOẢN ZING ID

Để đảm bảo an toàn tài khoản, Quân Sư Củ Hành xin khuyến cáo đến các bạn không thường xuyên thay đổi mật khẩu như sau:

  • Tiến hành truy cập https://id.zing.vn để thay đổi mật khẩu mới.
  • Cập nhật đầy đủ thông tin bảo vệ tài khoản gồm: CMND, Email, số điện thoại liên lạc, Mật Khẩu cấp 2 và Câu hỏi bí mật. Đồng thời chú ý một số vấn đề liên quan đến tài khoản như sau (không chỉ tài khoản ZingID, mà còn các tài khoản khác như: ngân hàng, các dịch vụ online…)
  • Định kỳ thay đổi mật khẩu/Không đặt mật khẩu đơn giản, dễ đoán (ngày sinh, số điện thoại, email…). Không sử dụng chung mật khẩu cho nhiều tài khoản hoặc nhiều dịch vụ khác nhau. Không đăng nhập vào các trang web/dịch vụ không rõ nguồn gốc. Không chia sẻ thông tin tài khoản với người khác …
  • Hướng dẫn:
Top