Khuyến Mãi Cửa Hàng (15/12 – 21/12/2017)

CẬP NHẬT CỬA HÀNG 3Q CỦ HÀNH TỪ (15/12 – 21/12/2017)

CHƯA BIẾT CÁCH NẠP CỦ? HÃY NHẤN VÀO ĐÂY!

XEM HƯỚNG DẪN MUA SẮM TRONG 3Q CỦ HÀNH TẠI ĐÂY!

HOẠT ĐỘNG HOT (15/12 – 21/12/2017)

Vị Trí: Cửa Hàng>HOT>>Hoạt động

Vật phẩmHình ảnh

Kỳ Huyền Bảo Hạp


Mua ngẫu nhiên nhận được Thẻ Binh Giáp

Kỳ Huyền Bảo Hạp

Mua ngẫu nhiên nhận được Đá Tinh Luyện-Ám Kim

VẬT PHẨM KHUYẾN MÃI (15/12 – 21/12/2017)

Vị Trí: Cửa Hàng>HOT>>Khuyến Mãi

Vật phẩmGhi Chú

Túi Ưu Đãi Phong Ma

Chứa 50 Nước Mắt Người Cá, dùng tăng 5000 điểm cống hiến Phong Ma!

Kiệu Ủn Ỉn (Vĩnh Viễn)

Hai chú lợn con cùng khiêng kiệu, kiệu bấp bênh, kiệu ngả nghiêng.

Thẻ Lục Tốn

Thẻ "Lục Tốn": Sử dụng có được ngoại hình và năng lực của Lục Tốn|n

Sử dụng vũ khí song thủ và thú cưỡi|nDùng tướng này có thể tích lũy exp và tăng cấp|nThuộc tính thẻ chỉ có tác dụng sau khi khảm lên trang bị

Thẻ Bàng Đức

Thẻ "Bàng Đức": Sử dụng có được ngoại hình và năng lực của Bàng Đức|n

Sử dụng vũ khí chuôi dài và cánh|nDùng tướng này có thể tích lũy exp và tăng cấp|nThuộc tính thẻ chỉ có tác dụng sau khi khảm lên trang bị

Thẻ Gấu Mộng Mộng

Túi quà khuyến mãi, mở nhận nhiều phần thưởng hấp dẫn

 

Thẻ Văn Xú

Thẻ "Văn Xú": Sử dụng có được ngoại hình và năng lực của Văn Xú|n

Sử dụng vũ khí chuôi dài và cánh|nDùng tướng này có thể tích lũy exp và tăng cấp|nThuộc tính thẻ chỉ có tác dụng sau khi khảm lên trang bị

 

Mảnh Thẻ Khảm

Dùng để ghép thẻ nguyên thần

 

Thẻ Tề Thiên Tiểu Thánh

Túi quà khuyến mãi, mở nhận nhiều phần thưởng hấp dẫn

 

Top