[Kỷ lục 3Q] Công bố những kỷ lục mới vừa phát hiện trong game Củ Hành

Các Tướng Quân thân mến,

Tổ chức 3Q Guinness vừa công bố một số kỷ lục mới được thiết lập trong game Củ Hành. Trong danh sách mới vừa ghi nhận này, Bổn Soái phát hiện có rất nhiều nhân vật tiếng tăm lừng lẫy trên khắp các kênh Củ Hành về các lĩnh vực như: đẳng cấp nhân vật, lực chiến, đấu trường, thần binh,...

CÔNG BỐ CÁC KỶ LỤC MỚI VỪA LẬP TRONG GAME CỦ HÀNH!

Thông tin chi tiết các kỷ lục như sau:

Kỷ lục đấu trường: Người đầu tiên đạt 100% thành tựu Đấu Trường

- Người đầu tiên đạt kỷ lục 100% thành tựu Đấu Trường đó chính là tướng quân sở hữu nhân vật DOTA-MìTôm Butcher.

- Vật phẩm thưởng nhận được: Cuồng Chiến Sư Vương Vĩnh Viễn:

Hình ảnh vật phẩm Chi tiết

Cuồng Chiến Sư Vương Vĩnh Viễn

Kỷ lục phó bản: Người đạt 100% thành tựu Phó Bản Hoàng Cân Loạn

- Người đầu tiên đạt kỷ lục 100% thành tựu Phó Bản Hoàng Cân Loạn đó chính là tướng quân sở hữu nhân vật Zer0 .

- Vật phẩm thưởng nhận được: Thiên Mệnh Hoàng Cân Ấn:

Hình ảnh vật phẩm Chi tiết

Thiên Mệnh Hoàng Cân Ấn

Kỷ lục cấp độ: Nhân vật đạt cấp độ cao nhất hiện nay

- Vinh dự này đang thuộc về nhân vật Trường_Yêu, là nhân vật có cấp độ cao nhất hiện tại. Thông số chi tiết: cấp 25 + 11.964.043 điểm tích lũy.

Kỷ lục lực chiến: Nhân vật có lực chiến mạnh nhất hiện nay

- Vinh dự này đang thuộc về nhân vật 3F.»No†Miss« , là nhân vật có điểm lực chiến mạnh nhất hiện tại. Thông số chi tiết: 15.519 điểm lực chiến.

Kỷ lục điểm hấp dẫn: Nhân vật có điểm hấp dẫn đứng nhất hiện nay

- Vinh dự này đang thuộc về nhân vật ™¤°-s6h¢_Hïệ₫-°¤™ , là nhân vật có điểm hấp dẫn cao nhất hiện tại. Thông số chi tiết: 6.007 điểm lực chiến.

Kỷ lục cường hóa: Nhân vật sở hữu trang bị "khủng" nhất hiện nay

- Tìm khắp trên toàn cõi Củ Hành, Bổn Soái chưa từng thấy ai sở hữu trang bị "khủng" vượt qua Tướng Quân WAG…Cọp. Các trang bị Tướng Quân này đang sở hữu như sau:

Stt Trang bị Chi tiết
1
Chân Long Chích Vũ Kiếm - Cường hóa +10
2
Viêm Đế Vô Song Thần Giáp - Cường hóa +10
3
Viêm Đế Vô Song Thần Thủ - Cường hóa +10
4
Viêm Đế Vô Song Thần Đai - Cường hóa +10
5
Viêm Đế Vô Song Thần Ngoa - Cường hóa +10
6
Nhẫn Đại Nguyên Soái - Cường hóa +11
7
Đại Nguyên Soái Ngọc Bội - Cường hóa +11
8
Thiên Chu Kiếm * Chân Long Thuẫn - Cường hóa +10
9
Viêm Ma Dực - Cường hóa +10

Kỷ lục Thần Binh: Nhân vật sở hữu Thần Binh "bá đạo" nhất hiện nay

- Sở hữu được Thần Binh Lợi Khí là niềm ao ước của biết bao nhiêu người, chỉ cần sở hữu được một món cũng có thể xưng hùng xưng bá khắp nơi. Vậy nếu có người sở hữu được trọn bộ Thần Binh, người ấy sẽ "bá đạo" đến thế nào đây? Bổn Soái không thể hình dung, nhưng đã biết được tên người đó - Chính là HD WaittingForYou Đại Tướng Quân.

- Các trang bị Tướng Quân này đang sở hữu như sau:

Stt Trang bị Chi tiết
1
Đại Nguyên Soái Giáp- Cường hóa + 9
2
Đại Nguyên Soái Đai - Cường hóa + 9
3
Đại Nguyên Soái Thủ - Cường hóa + 9
4
Đại Nguyên Soái Ngoa - Cường hóa + 9
5
Nhẫn Đại Nguyên Soái - Cường hóa + 9
6
Ngọc Bội Đại Nguyên Soái - Cường hóa +9
7
Chân Long Chích Vũ Kiếm - Cường hóa +9
8
Thiên Chu Kiếm * Chân Long Thuẫn - Cường hóa + 9
9
Chân Viêm * Ngũ Phúc Lâm Môn - Cường hóa + 8
10
Viêm Ma Dực - Cường hóa +7
Top