[Lật Hình 18+ 10] Cập nhật điểm thi đấu Củ Hành 3D

Tưng bừng chào mừng bản cập nhật "Big Update 3D". Chương trình "Lật Hình 18+10" ra mắt một số thay đổi mới nhằm phù hợp hơn với phiên bản 3D.

Đổi điểm tích lũy cập nhật thêm điểm thi đâu tại phiên bản Củ Hành 3D. Điểm thi đấu này sẽ được tính khi tham gia các bản đồ mới của phiên bản Củ Hành 3D. Đặc biệt, điểm thi đấu tại Củ hành 3D sẽ cao hơn tại phiên bản 3Q Củ Hành.

Đồng thời phần thưởng cũng sẽ cập nhật thêm phần thưởng dành cho Tướng Quân tham gia phiên bản 3D.

 

LẬT HÌNH 18+ 10

GIẢI THƯỞNG TIỀN MẶT LÊN ĐẾN HÀNG TRĂM TRIỆU ĐỒNG

GALAXY NOTE 5

CÙNG HÀNG LOẠT TRANG BỊ VĨNH VIỄN KHÔNG KHÓA

Điểm Thi Đấu Phiên Bản Củ Hành 3D

Bản đồ thi đấuThành tích đạtCấp độ nhân vật
Cấp 1 - cấp 5Cấp 6 - cấp 10Cấp 11 - cấp 15Cấp 16 - cấp 20Cấp 21 - cấp 25Cấp 26 trở lên
Tam Quốc Vô Song 5vs.5 S 15 30 45 60 75 90
A 8 15 23 30 38 45
B 3 6 9 12 15 18
Quan Độ Chiến 10 vs. 10
Tam Quốc Chí 5 vs. 5 vs.5
Củ Hành LoD
Củ Hành LoD 10 vs.10
S 30 60 90 120 150 180
A 11 21 32 42 53 63
B 5 9 14 18 23 27
Khiêu Chiến Quản Hợi, Trương Giác, Viêm Đế Hoàn thành 2 3 5 6 8 9
Khiêu Chiến Đổng Trác, Hoa Hùng, Viên Thuật Hoàn thành 3 6 9 12 15 18
Khiêu Chiến Lữ Bố, Tử Hoàng, Song Hùng, Hạ Hầu Đôn, Viên Thiệu Hoàn thành 5 9 14 18 23 27

Phần Thưởng Mới

3Q Củ Hành

3Q Củ Hành

Thảo Phạt Lệnh

3Q Củ Hành

3Q Củ Hành

Ngọc Thân Mật

Lưu Ý:

  • Hệ thống sẽ bắt đầu ghi nhận Điểm Thi Đấu mới từ ngày 16.10.2015
  • Điểm Thi Đấu sẽ được cập nhật 12h00 mỗi ngày 
  • Đến 00h00' ngày thứ hai hàng tuần, Điểm Thi Đấu sẽ được reset (trả về 0)
Top