[Lật Hình Mừng Xuân] Danh Sách Trúng Thưởng Ngày 14/02/2016

Các Tướng Quân thân mến,

Ra mắt từ 14/02/2016, chương trình Lật Hình Mừng Xuân đã mang đến cho các Tướng Quân 3Q Củ Hành rất nhiều phần thưởng. Ngoài quà tặng ingame, người chơi còn có cơ hội trúng tiền mặt từ 1 triệu đến 20 triệu VNĐ.

Tính đến 23:59 ngày 14/02/2016, đã có rất nhiều người trúng thưởng. Đó là những ai, mời các Tướng Quân theo dõi danh sách bên dưới.

CHƯƠNG TRÌNH LẬT HÌNH MỪNG XUÂN

Cơ hội nhận tiền mặt 20 TRIỆU VNĐ và nhiều phần quà giá trị

Danh sách trúng thưởng

Danh Sách trúng thưởng Lật Hình Mừng Xuân 2016

DANH SÁCH TRÚNG THƯỞNG LẬT HÌNH MỪNG XUÂN 2016
STTThời gianNhân vậtPhần thưởng
1 2016-02-10 11:31:54  Nø Tomorrow  (Đặc Biệt ) 10.000.000 VNĐ
2 2016-02-01 22:20:54 ™_Death_™..Lynk..™ (Đặc Biệt ) 5.000.000 VNĐ
3 2016-02-08 18:05:47 Tyì Lõòn Con =]] (Đặc Biệt ) 2.000.000 VNĐ
4 2016-02-07 15:49:26 [CDS]_£aÞñ§ †ýÞ…™ (Đặc Biệt ) 2.000.000 VNĐ
5 2016-01-20 17:51:06 Chiêìn..ThâÌn..No.1 (Đặc Biệt ) 2.000.000 VNĐ
6 2016-02-13 03:17:08 .HýõngThaÒo (Đặc Biệt ) 1.000.000 VNĐ
7 2016-02-10 16:16:31 chanvl1995 (Đặc Biệt ) 1.000.000 VNĐ
8 2016-02-09 18:54:08  Nike !!!  (Đặc Biệt ) 1.000.000 VNĐ
9 2016-02-09 15:09:18 3W-Khýõng(Mâòp)^_^ (Đặc Biệt ) 1.000.000 VNĐ
10 2016-02-08 01:14:28 Coin@ (Đặc Biệt ) 1.000.000 VNĐ
11 2016-02-04 09:06:58 [BL]Ty-Meo (Đặc Biệt ) 1.000.000 VNĐ
12 2016-01-30 13:54:30   (Đặc Biệt ) 1.000.000 VNĐ
13 2016-01-30 10:07:10 GhostStorm (Đặc Biệt ) 1.000.000 VNĐ
14 2016-01-27 10:11:55 DiêpVân (Đặc Biệt ) 1.000.000 VNĐ
15 2016-01-25 18:36:04 »™Ð ô n g™  ™T aÌ™« (Đặc Biệt ) 1.000.000 VNĐ
16 2016-01-21 14:13:45 ["GAO"49]MenKiller (Đặc Biệt ) 1.000.000 VNĐ
17 2016-01-20 19:09:00   3 NhiêÞu ! (Đặc Biệt ) 1.000.000 VNĐ
18 2016-01-16 18:09:59 Prince Hv (Đặc Biệt ) 1.000.000 VNĐ
19 2016-01-15 18:56:33 n01tungbi (Đặc Biệt ) 1.000.000 VNĐ
20 2016-01-17 21:44:37 ™[GRoGD]-  Mây  ™ (Đặc Biệt ) Kim*Băng Tuyết Thán (Vĩnh Viễn)
21 2016-02-05 08:38:50 »Kem«...¥aour Kiwi (Đặc Biệt ) Túi Trang Bị Thần Hoàng
22 2016-02-13 11:34:54 .PhýõngLy (Đặc Biệt ) Hộp Quà Sinh Nhật-Ám Kim
23 2016-02-12 21:39:35 «™» HôÌ Quang Hiêìu (Đặc Biệt ) Hộp Quà Sinh Nhật-Ám Kim
24 2016-02-09 23:57:20 HSPA+ (Đặc Biệt ) Hộp Quà Sinh Nhật-Ám Kim
25 2016-02-09 19:13:58 3QNeverLose3Q (Đặc Biệt ) Hộp Quà Sinh Nhật-Ám Kim
26 2016-02-09 17:46:42 [USB]NamCao (Đặc Biệt ) Hộp Quà Sinh Nhật-Ám Kim
27 2016-02-09 13:55:18 ThanhCat (Đặc Biệt ) Hộp Quà Sinh Nhật-Ám Kim
28 2016-02-08 16:45:32 WHY ALWAYS ME ? (Đặc Biệt ) Hộp Quà Sinh Nhật-Ám Kim
29 2016-02-08 11:01:24 LýõÞI Da0 Beì Xiìu… (Đặc Biệt ) Hộp Quà Sinh Nhật-Ám Kim
30 2016-02-08 07:06:00 QuyÌnh757 (Đặc Biệt ) Hộp Quà Sinh Nhật-Ám Kim
31 2016-02-03 16:32:24 ÇT-•CâòuChuÒNhoÒ®™ (Đặc Biệt ) Hộp Quà Sinh Nhật-Ám Kim
32 2016-02-03 10:54:17 ™¯Nößï†@¯™ (Đặc Biệt ) Hộp Quà Sinh Nhật-Ám Kim
33 2016-01-31 15:17:05 ™¤Minh_Hieu¤™ (Đặc Biệt ) Hộp Quà Sinh Nhật-Ám Kim
34 2016-01-31 02:04:30 ™¤Minh_Hieu¤™ (Đặc Biệt ) Hộp Quà Sinh Nhật-Ám Kim
35 2016-01-28 20:47:28 LN-HoaÌng Kha (Đặc Biệt ) Hộp Quà Sinh Nhật-Ám Kim
36 2016-01-23 22:16:59 Luççi Of Vk Lan (Đặc Biệt ) Hộp Quà Sinh Nhật-Ám Kim
37 2016-01-20 01:40:20 —Šôì³ (Đặc Biệt ) Hộp Quà Sinh Nhật-Ám Kim
38 2016-01-19 23:40:35 NgânTôìng (Đặc Biệt ) Hộp Quà Sinh Nhật-Ám Kim
39 2016-01-18 21:24:06 ™---»Ðãìc..KyÒ«---™ (Đặc Biệt ) Hộp Quà Sinh Nhật-Ám Kim
40 2016-01-18 18:30:19   3 NhiêÞu ! (Đặc Biệt ) Hộp Quà Sinh Nhật-Ám Kim
41 2016-01-16 12:29:38 FC-TiêÒuLong (Đặc Biệt ) Hộp Quà Sinh Nhật-Ám Kim
42 2016-01-15 22:32:14 Ñaa Xyh Týi ._. (Đặc Biệt ) Hộp Quà Sinh Nhật-Ám Kim
43 2016-01-15 22:12:24 cutovl119 (Đặc Biệt ) Hộp Quà Sinh Nhật-Ám Kim
44 2016-01-15 18:36:42 n01tungbi (Đặc Biệt ) Hộp Quà Sinh Nhật-Ám Kim
45 2016-01-15 14:13:16 SiêuQuâòY (Đặc Biệt ) Hộp Quà Sinh Nhật-Ám Kim
46 2016-02-13 11:19:00 .ThaìiNgoòc (Đặc Biệt ) 9999 Củ Khóa
47 2016-02-12 21:21:15 .DiêòuLinh (Đặc Biệt ) 9999 Củ Khóa
48 2016-02-12 05:26:33 VoÞThâòpPhýõng (Đặc Biệt ) 9999 Củ Khóa
49 2016-02-10 21:33:01 o0o HoÒaCôngTýÒ o0o (Đặc Biệt ) 9999 Củ Khóa
50 2016-02-10 16:19:07  Nø Tomorrow  (Đặc Biệt ) 9999 Củ Khóa
51 2016-02-10 08:13:02 fjhkkkk (Đặc Biệt ) 9999 Củ Khóa
52 2016-02-09 17:20:45 [Myth] »Satthu« (Đặc Biệt ) 9999 Củ Khóa
53 2016-02-08 20:22:33 __DAI_MA_THAN__ (Đặc Biệt ) 9999 Củ Khóa
54 2016-02-07 15:23:47 JAV §hïgëø †økûdä• (Đặc Biệt ) 9999 Củ Khóa
55 2016-02-04 17:31:33 ™¯Nößï†@¯™ (Đặc Biệt ) 9999 Củ Khóa
56 2016-01-30 12:39:18 Tâòp-ÐoaÌn-VND (Đặc Biệt ) 9999 Củ Khóa
57 2016-01-28 23:03:50   [P]hõÒ [2] [T]ô   (Đặc Biệt ) 9999 Củ Khóa
58 2016-01-27 15:11:53 RoTk.Quôìc [V]inh (Đặc Biệt ) 9999 Củ Khóa
59 2016-01-26 14:13:17 •—»Hoa Moòc Lông«—• (Đặc Biệt ) 9999 Củ Khóa
60 2016-01-25 21:05:02 Kin°ÕÌõÌ•ThêìGiõìi° (Đặc Biệt ) 9999 Củ Khóa
61 2016-01-25 18:50:37 123_Nguyen_^^ (Đặc Biệt ) 9999 Củ Khóa
62 2016-01-22 18:57:38 @luk# (Đặc Biệt ) 9999 Củ Khóa
63 2016-01-22 11:59:47 Ngoòa  Nhân (Đặc Biệt ) 9999 Củ Khóa
64 2016-01-21 19:25:38 ™[H]•ß HaÒipro_Q12 (Đặc Biệt ) 9999 Củ Khóa
65 2016-01-21 17:59:14 HSPA+ (Đặc Biệt ) 9999 Củ Khóa
66 2016-01-19 14:56:10 Nhaòt Trong Kyì Ýìc (Đặc Biệt ) 9999 Củ Khóa
67 2016-01-18 15:48:06 »«•TrýõÌng•HôÒ•»« (Đặc Biệt ) 9999 Củ Khóa
68 2016-01-15 22:23:33 Joong  DongRj  ^^ (Đặc Biệt ) 9999 Củ Khóa
69 2016-01-15 18:31:42 n01tungbi (Đặc Biệt ) 9999 Củ Khóa
70 2016-02-14 14:34:39 Kin°ÕÌõÌ•ThêìGiõìi° (Đặc Biệt ) Củ Hành Mát Xa
71 2016-02-14 04:17:47 VuSungCKT (Đặc Biệt ) Củ Hành Mát Xa
72 2016-02-13 07:56:32 .ThuHãÌng (Đặc Biệt ) Củ Hành Mát Xa
73 2016-02-13 01:28:58 .HýõngThaÒo (Đặc Biệt ) Củ Hành Mát Xa
74 2016-02-12 20:53:48 .BiìchPhýõng (Đặc Biệt ) Củ Hành Mát Xa
75 2016-02-12 20:52:45 .BiìchPhýõng (Đặc Biệt ) Củ Hành Mát Xa
76 2016-02-12 18:26:26  Why Not Me ? (Đặc Biệt ) Củ Hành Mát Xa
77 2016-02-12 15:59:09 BuôÌn Vu Võ (Đặc Biệt ) Củ Hành Mát Xa
78 2016-02-12 15:55:17 BuôÌn Vu Võ (Đặc Biệt ) Củ Hành Mát Xa
79 2016-02-11 09:39:41 HoaÌng Vãn Thiònh (Đặc Biệt ) Củ Hành Mát Xa
80 2016-02-11 08:29:32 DEAT (Đặc Biệt ) Củ Hành Mát Xa
81 2016-02-10 19:34:37 [BL]Ty-Meo (Đặc Biệt ) Củ Hành Mát Xa
82 2016-02-09 16:12:08 Anubis¹²³ (Đặc Biệt ) Củ Hành Mát Xa
83 2016-02-08 21:09:32 £µâñHôÌï Çhïêìñ£añg (Đặc Biệt ) Củ Hành Mát Xa
84 2016-02-08 16:21:58 WHY ALWAYS ME ? (Đặc Biệt ) Củ Hành Mát Xa
85 2016-02-08 01:32:19   Hoan <3 ßayern   (Đặc Biệt ) Củ Hành Mát Xa
86 2016-02-07 17:41:17 »‡™ ¶[R]ôÌï ŠÄØ ™‡« (Đặc Biệt ) Củ Hành Mát Xa
87 2016-02-05 18:14:55 anuso.pro (Đặc Biệt ) Củ Hành Mát Xa
88 2016-02-05 16:40:09 [ARB] VoÞTuì [<3] (Đặc Biệt ) Củ Hành Mát Xa
89 2016-02-03 15:18:34 QuocHuy2012 (Đặc Biệt ) Củ Hành Mát Xa
90 2016-02-02 03:05:23 DakLak-VôDanh (Đặc Biệt ) Củ Hành Mát Xa
91 2016-01-30 16:38:14 [Wâu]VôDanh (Đặc Biệt ) Củ Hành Mát Xa
92 2016-01-30 15:42:56 [Wâu]VôDanh (Đặc Biệt ) Củ Hành Mát Xa
93 2016-01-30 14:20:20 HoaÌng Ngoòc (Đặc Biệt ) Củ Hành Mát Xa
94 2016-01-25 19:02:38 Ngoc=Anh (Đặc Biệt ) Củ Hành Mát Xa
95 2016-01-25 18:42:50 usumaki(naruto) (Đặc Biệt ) Củ Hành Mát Xa
96 2016-01-25 18:37:17 usumaki(naruto) (Đặc Biệt ) Củ Hành Mát Xa
97 2016-01-22 15:08:03 ™[H]•ß HaÒipro_Q12 (Đặc Biệt ) Củ Hành Mát Xa
98 2016-01-18 19:25:00 ßaòchò£öñg (Đặc Biệt ) Củ Hành Mát Xa
99 2016-01-18 17:13:43 ["GAO"49]MenKiller (Đặc Biệt ) Củ Hành Mát Xa
100 2016-01-17 17:37:36 ™Ñgân HaÌ™ (Đặc Biệt ) Củ Hành Mát Xa
101 2016-01-15 23:33:20 ["GAO"49]MenKiller (Đặc Biệt ) Củ Hành Mát Xa
102 2016-01-15 22:15:46 ™Accept¤all™»Hâòu« (Đặc Biệt ) Củ Hành Mát Xa
103 2016-01-15 17:16:36 »¤¥¤[Thaình]¤¥¤« (Đặc Biệt ) Củ Hành Mát Xa
104 2016-01-15 16:58:31 Tyì Lõòn Con =]] (Đặc Biệt ) Củ Hành Mát Xa
105 2016-01-15 15:49:15 MrFury (Đặc Biệt ) Củ Hành Mát Xa
106 2016-01-15 14:44:59 Ngoc=Anh (Đặc Biệt ) Củ Hành Mát Xa
107 2016-01-24 07:07:37 _sieu_tron_ (Thường) Túi Trang Phục Đổng Quân
108 2016-02-08 23:59:53 ÇßßÇÇøæ (Thường) Hộp Quà Sinh Nhật-Hoàng Kim
109 2016-02-08 23:25:35 î°•°¤CýõÌng¤°•°î (Thường) Hộp Quà Sinh Nhật-Hoàng Kim
110 2016-02-08 23:07:33 [PK]ChêìtNhaìt (Thường) Hộp Quà Sinh Nhật-Hoàng Kim
111 2016-02-08 21:17:09 A!ChuôìiTâyChuôìiTa (Thường) Hộp Quà Sinh Nhật-Hoàng Kim
112 2016-02-08 17:04:21 SF.Az_Tuyêòt_VõÌY (Thường) Hộp Quà Sinh Nhật-Hoàng Kim
113 2016-02-08 12:13:39 [•ACE•] Tuâìn..^_^ (Thường) Hộp Quà Sinh Nhật-Hoàng Kim
114 2016-02-07 19:42:25 s2.™LaÞngTýÒ™ (Thường) Hộp Quà Sinh Nhật-Hoàng Kim
115 2016-02-03 22:04:15 NgheÌo MaÌ liêÌu (Thường) Hộp Quà Sinh Nhật-Hoàng Kim
116 2016-01-31 23:53:39  [H.D] Tyn Ngaìo  (Thường) Hộp Quà Sinh Nhật-Hoàng Kim
117 2016-01-31 23:06:54 hien_chi (Thường) Hộp Quà Sinh Nhật-Hoàng Kim
118 2016-01-31 22:15:24 Šhine-Ryø-»¹º² (Thường) Hộp Quà Sinh Nhật-Hoàng Kim
119 2016-01-31 17:51:56 TGX.Baòn.QuâÒy.Noì. (Thường) Hộp Quà Sinh Nhật-Hoàng Kim
120 2016-01-29 08:33:35 NgheÌo MaÌ Ðeòp (Thường) Hộp Quà Sinh Nhật-Hoàng Kim
121 2016-01-27 11:24:28 MrSock (Thường) Hộp Quà Sinh Nhật-Hoàng Kim
122 2016-01-25 20:44:41  Hi I'm Alice  (Thường) Hộp Quà Sinh Nhật-Hoàng Kim
123 2016-01-18 23:54:51 Team Of The Soul (Thường) Hộp Quà Sinh Nhật-Hoàng Kim
124 2016-01-18 23:23:16 NguyêÞnVãnKyÌ (Thường) Hộp Quà Sinh Nhật-Hoàng Kim
125 2016-01-18 23:20:24 NguyêÞnVãnKyÌ (Thường) Hộp Quà Sinh Nhật-Hoàng Kim
126 2016-01-18 12:27:04 xatchet7 (Thường) Hộp Quà Sinh Nhật-Hoàng Kim
127 2016-01-17 08:19:28 [TSN] 24h •Yêu• Em (Thường) Hộp Quà Sinh Nhật-Hoàng Kim

Chúc các Tướng Quân "lật đâu, trúng đấy", nhận thật nhiều quà thưởng và niềm vui trong game Củ Hành "bự" nhất Việt Nam!

Top