[Lật Hình Mừng Xuân] Danh Sách Tướng Quân đủ điều kiện nhận thưởng

C
ác tướng quân thân mến,

Diễn ra từ ngày 15/01 đến 28/02/2016, Chương trình Lật Hình Mừng Xuân đã thu hút được rất nhiều sự tham gia của các Tướng Quân. Những phần thưởng vô cùng hấp dẫn sẽ được trao đến các Tướng Quân trong thời gian sớm nhất.

Sau đây là danh sách các tướng quân đủ điều kiện nhận thưởng:

Lưu ý:
 • Đối với giải thưởng Tiền Mặt:
  • Ban Tổ Chức tiến hành xác nhận thông tin và sẽ liên hệ lại các tướng quân để nhận giải.
 • Đối với giải thưởng Củ Hành Mát Xa:
  • Ban Tổ Chức sẽ chuyển theo đường bưu điện về địa chỉ mà các tướng quân đã đăng kí.
 • Ngày dự kiến trao thưởng: 30 ngày kể từ khi chương trình kết thúc.
 • Mọi thông tin thắc mắc về chương trình:
  • Các bạn có thể liện hệ tại kênh hỗ trợ chung tại đây.
  • Hoặc liên hệ trực tiếp đến số điện thoại 0862 999 088 bấm số nội bộ 6498.

Tham gia Lật Hình Mừng Xuân để trúng thưởng hàng trăm triệu tiền mặt

Danh sách trúng thưởng VIP

SttPhần ThưởngTên Nhân VậtCách Thức Nhận Giải
1 (Đặc Biệt ) 20.000.000 VNĐ [M]y Moìm ._. Văn phòng Hồ Chí Minh
2 (Đặc Biệt ) 10.000.000 VNĐ  Nø Tomorrow  Văn phòng Hồ Chí Minh
3 (Đặc Biệt ) 5.000.000 VNĐ MK°Maìu•Laònh Qua tài khoản ngân hàng
4 (Đặc Biệt ) 5.000.000 VNĐ ™_Death_™..Lynk..™ Qua tài khoản ngân hàng
5 (Đặc Biệt ) 2.000.000 VNĐ aBcD1 Qua tài khoản ngân hàng
6 (Đặc Biệt ) 2.000.000 VNĐ SieuNhanpl199 Qua tài khoản ngân hàng
7 (Đặc Biệt ) 2.000.000 VNĐ  Tyì Lõòn Con =]]  Quy đổi trực tiếp thành zing xu tặng
8 (Đặc Biệt ) 2.000.000 VNĐ [CDS]_£aÞñ§ †ýÞ…™ Văn phòng Hồ Chí Minh
9 (Đặc Biệt ) 2.000.000 VNĐ Chiêìn..ThâÌn..No.1 Qua tài khoản ngân hàng
10 (Đặc Biệt ) 1.000.000 VNĐ —»¶-¶øåï Äñ SøCïu«— Qua tài khoản ngân hàng
11 (Đặc Biệt ) 1.000.000 VNĐ zZzMrNam2009zZz Qua tài khoản ngân hàng
12 (Đặc Biệt ) 1.000.000 VNĐ Bloody Paradise Văn phòng Hồ Chí Minh
13 (Đặc Biệt ) 1.000.000 VNĐ ÆØ210815¤ Văn phòng Hồ Chí Minh
14 (Đặc Biệt ) 1.000.000 VNĐ SieuNhanpl199 Qua tài khoản ngân hàng
15 (Đặc Biệt ) 1.000.000 VNĐ  Çaìc Haò TµôÒ¡ GiÌ Quy đổi trực tiếp thành zing xu tặng
16 (Đặc Biệt ) 1.000.000 VNĐ .HýõngThaÒo Văn phòng Hà Nội
17 (Đặc Biệt ) 1.000.000 VNĐ chanvl1995 Văn phòng Hà Nội
18 (Đặc Biệt ) 1.000.000 VNĐ  Nike !!!  Quy đổi trực tiếp thành zing xu tặng
19 (Đặc Biệt ) 1.000.000 VNĐ 3W-Khýõng(Mâòp)^_^ Quy đổi trực tiếp thành zing xu tặng
20 (Đặc Biệt ) 1.000.000 VNĐ Coin@ Qua tài khoản ngân hàng
21 (Đặc Biệt ) 1.000.000 VNĐ [BL]Ty-Meo Văn phòng Hồ Chí Minh
22 (Đặc Biệt ) 1.000.000 VNĐ   Văn phòng Hồ Chí Minh
23 (Đặc Biệt ) 1.000.000 VNĐ GhostStorm Quy đổi trực tiếp thành zing xu tặng
24 (Đặc Biệt ) 1.000.000 VNĐ DiêpVân Văn phòng Hồ Chí Minh
25 (Đặc Biệt ) 1.000.000 VNĐ »™Ð ô n g™  ™T aÌ™« Văn phòng Hồ Chí Minh
26 (Đặc Biệt ) 1.000.000 VNĐ ["GAO"49]MenKiller Qua tài khoản ngân hàng
27 (Đặc Biệt ) 1.000.000 VNĐ   3 NhiêÞu ! Qua tài khoản ngân hàng
28 (Đặc Biệt ) 1.000.000 VNĐ Prince Hv Văn phòng Hồ Chí Minh
29 (Đặc Biệt ) 1.000.000 VNĐ n01tungbi Quy đổi trực tiếp thành zing xu tặng
30 (Đặc Biệt ) Củ Hành Mát Xa     [T]hAnH     Nhận giải hiện vật
31 (Đặc Biệt ) Củ Hành Mát Xa n01tungbi Nhận giải hiện vật
32 (Đặc Biệt ) Củ Hành Mát Xa •[vÕòk] 2 Nãm ChõÌ• Nhận giải hiện vật
33 (Đặc Biệt ) Củ Hành Mát Xa LCS. Soìi Alone Nhận giải hiện vật
34 (Đặc Biệt ) Củ Hành Mát Xa CHL8 1 Nhận giải hiện vật
35 (Đặc Biệt ) Củ Hành Mát Xa SieuNhanpl199 Nhận giải hiện vật
36 (Đặc Biệt ) Củ Hành Mát Xa kiet01696560686 Nhận giải hiện vật
37 (Đặc Biệt ) Củ Hành Mát Xa minhkhaang231ct Nhận giải hiện vật
38 (Đặc Biệt ) Củ Hành Mát Xa IT. •Hãìc Miu• Nhận giải hiện vật
39 (Đặc Biệt ) Củ Hành Mát Xa Kin°ÕÌõÌ•ThêìGiõìi° Nhận giải hiện vật
40 (Đặc Biệt ) Củ Hành Mát Xa VuSungCKT Nhận giải hiện vật
41 (Đặc Biệt ) Củ Hành Mát Xa .ThuHãÌng Nhận giải hiện vật
42 (Đặc Biệt ) Củ Hành Mát Xa .HýõngThaÒo Nhận giải hiện vật
43 (Đặc Biệt ) Củ Hành Mát Xa .BiìchPhýõng Nhận giải hiện vật
44 (Đặc Biệt ) Củ Hành Mát Xa .BiìchPhýõng Nhận giải hiện vật
45 (Đặc Biệt ) Củ Hành Mát Xa  Why Not Me ? Nhận giải hiện vật
46 (Đặc Biệt ) Củ Hành Mát Xa BuôÌn Vu Võ Nhận giải hiện vật
47 (Đặc Biệt ) Củ Hành Mát Xa BuôÌn Vu Võ Nhận giải hiện vật
48 (Đặc Biệt ) Củ Hành Mát Xa HoaÌng Vãn Thiònh Nhận giải hiện vật
49 (Đặc Biệt ) Củ Hành Mát Xa DEAT Nhận giải hiện vật
50 (Đặc Biệt ) Củ Hành Mát Xa [BL]Ty-Meo Nhận giải hiện vật
51 (Đặc Biệt ) Củ Hành Mát Xa £µâñHôÌï Çhïêìñ£añg Nhận giải hiện vật
52 (Đặc Biệt ) Củ Hành Mát Xa WHY ALWAYS ME ? Nhận giải hiện vật
53 (Đặc Biệt ) Củ Hành Mát Xa   Hoan <3 ßayern   Nhận giải hiện vật
54 (Đặc Biệt ) Củ Hành Mát Xa »‡™ ¶[R]ôÌï ŠÄØ ™‡« Nhận giải hiện vật
55 (Đặc Biệt ) Củ Hành Mát Xa anuso.pro Nhận giải hiện vật
56 (Đặc Biệt ) Củ Hành Mát Xa [ARB] VoÞTuì [<3] Nhận giải hiện vật
57 (Đặc Biệt ) Củ Hành Mát Xa QuocHuy2012 Nhận giải hiện vật
58 (Đặc Biệt ) Củ Hành Mát Xa DakLak-VôDanh Nhận giải hiện vật
59 (Đặc Biệt ) Củ Hành Mát Xa [Wâu]VôDanh Nhận giải hiện vật
60 (Đặc Biệt ) Củ Hành Mát Xa [Wâu]VôDanh Nhận giải hiện vật
61 (Đặc Biệt ) Củ Hành Mát Xa HoaÌng Ngoòc Nhận giải hiện vật
62 (Đặc Biệt ) Củ Hành Mát Xa Ngoc=Anh Nhận giải hiện vật
63 (Đặc Biệt ) Củ Hành Mát Xa ™[H]•ß HaÒipro_Q12 Nhận giải hiện vật
64 (Đặc Biệt ) Củ Hành Mát Xa ßaòchò£öñg Nhận giải hiện vật
65 (Đặc Biệt ) Củ Hành Mát Xa ["GAO"49]MenKiller Nhận giải hiện vật
66 (Đặc Biệt ) Củ Hành Mát Xa ™Ñgân HaÌ™ Nhận giải hiện vật
67 (Đặc Biệt ) Củ Hành Mát Xa ["GAO"49]MenKiller Nhận giải hiện vật
68 (Đặc Biệt ) Củ Hành Mát Xa ™Accept¤all™»Hâòu« Nhận giải hiện vật
69 (Đặc Biệt ) Củ Hành Mát Xa »¤¥¤[Thaình]¤¥¤« Nhận giải hiện vật
70 (Đặc Biệt ) Củ Hành Mát Xa Tyì Lõòn Con =]] Nhận giải hiện vật
71 (Đặc Biệt ) Củ Hành Mát Xa Ngoc=Anh Nhận giải hiện vật

Top