Lịch Thi Đấu Dự Kiến ESS 2015

SƠ LƯỢT ENTERTAINMENT STAR SEASON 2015

Lịch Thi Đấu ESS 2015 Dự Kiến

NgàyThời GianTrận
13/11/2015 13:00 (14:30 VN) Lượt 1 ESS 2015 (Thể Thức BO1)
13:30 (15:00 VN)
14:00 (15:30 VN)
14:30 (16:00 VN) Lượt 2 ESS 2015 (Thể Thức BO1)
15:30 (16:30 VN)
14/11/2015 09:00 (10:30 VN) Lễ Khai Mạc
09:30 (11:00 VN) Lượt 3 ESS 2015 (Thể Thức BO1)
(Việt Nam Vs Đài Loan)
10:00 (11:30 VN)
10:30 (12:00 VN) Lượt 4 ESS 2015 (Thể Thức BO1)
11:00 (12:30 VN)
13:00 (14:30 VN) Lượt 5 ESS 2015 (Thể Thức BO1)
13:30 (15:00 VN)
14:00 (15:30 VN) Lượt 1 đấu phụ ESS 2015 (Thể Thức BO1)
14:30 (16:00 VN)
15:00 (16:30 VN) Lượt 2 đấu phụ ESS 2015 (Thể Thức BO1)
15:30 (17:00 VN)
16:00 - 18:30
(17:30 - 20:00 VN)
Chung Kết ESS 2015

Top