Mở hệ thống đánh Ghép (2D) với cơ chế mới

Các Tướng Quân thân mến,

Quân sư Củ Hành xin được thông báo về việc mở hệ thống đánh ghép phiên bản 2D với cơ chế hoàn toàn mới như sau:

MỞ HỆ THỐNG ĐÁNH GHÉP

PHIÊN BẢN 2D VỚI CƠ CHẾ MỚI

Hệ thống đánh Ghép (2D) với cơ chế mới

  • Thời gian áp dụng : 08:00 ngày 31/05/2016.
  • Lực chiến dưới 7.500 điểm khi thi đấu thua sẽ không bị trừ điểm lực chiến.
  •  Lực chiến trên 7.500 điểm khi thi đấu thua sẽ bị trừ điểm lực chiến.
Nay xin thông báo đến các Tướng Quân.
Top