Mở lại chương trình Củ Hành Lệnh 7

các Tướng Quân thân mến,

Đã để các Tướng Quân chờ đợi. Ban Tổ Chức chương trình thông báo sự kiện "Củ Hành Lệnh 7" đã được mở lại. Các Tướng Quân đã có thể tiếp tục kích hoạt những Siêu Code cho tài khoản của mình!

THÔNG BÁO MỞ LẠI CHƯƠNG TRÌNH CỦ HẢNH LỆNH 7

Nay kính báo,

Top