Mở lại chương trình Tướng Quân Thân Thiết Quà Vip Trao Tay

các Tướng Quân thân mến,

Ban Tổ Chức chương trình thông báo sự kiện "Tướng Quân Thân Thiết Quà Vip Trao Tay" đã được mở lại .Dự kiến thời gian mở lại từ ngày 29/06 đến 30/06.

THÔNG BÁO MỞ LẠI CHƯƠNG TRÌNH TƯỚNG QUÂN THÂN THIẾT QUÀ VIP TRAO TAY

Danh sách sự kiện mở lại như sau:

Trong thời gian bảo trì, các tướng quân không thể tham gia hai sự kiện trên trang khuyến mãi, các Tướng Quân vẫn chơi game bình thường.

Thời gian dự kiến thời gian mở lại : ngày 29/06 đến 30/06

Nay kính báo,

Top