Mở lại chương trình Tướng Quân Thân Thiết Quà Vip Trao Tay

các Tướng Quân thân mến,

Ban Tổ Chức chương trình thông báo sự kiện "Tướng Quân Thân Thiết Quà Vip Trao Tay" đã được mở lại .Dự kiến thời gian mở lại từ 10h00 ngày 25/06 đến 30/06.

THÔNG BÁO MỞ LẠI CHƯƠNG TRÌNH TƯỚNG QUÂN THÂN THIẾT QUÀ VIP TRAO TAY

Danh sách sự kiện mở lại như sau:

Trong thời gian bảo trì, các tướng quân không thể tham gia hai sự kiện trên trang khuyến mãi, các Tướng Quân vẫn chơi game bình thường.

Thời gian dự kiến thời gian mở lại : từ 10h00 ngày 25/06 đến 30/06

Nay kính báo,

Top