Mở lại Hulk Đại Chiến & Thánh Móc Đại Chiến

Các Tướng Quân thân mến,

Quân Sư Củ Hành xin thông báo đến tất cả các Tướng Quân, hiện tại 2 bản đồ Hulk Đại Chiến & Thánh Móc Đại Chiến đã hoàn tất bảo trì và hoạt động bình thường trở lại như trước, để tham gia thi đấu 2 bản đồ này, các Tướng Quân có thể vào kênh Thánh Móc (Thánh Móc Đại Chiến ) hoặc các kênh Phó Bản (Hulk Đại Chiến).

HOÀN TẤT BẢO TRÌ HULK ĐẠI CHIẾN & THÁNH MÓC ĐẠI CHIẾN

Hulk Đại Chiến sẽ mở tại các kênh Phó Bản, Thánh Móc Đại Chiến mở tại kênh Thánh Móc

Nay kính báo,

Top