Mộng Tam Quốc ấn định thời gian Alpha Test 10h sáng ngày 5/11

Sau bao ngày chờ đợi, những người yêu mến Mộng Tam Quốc - Game MOBA dòng Tam Quốc đầu tiên xuất hiện ở Việt Nam đã có thể tham gia thử nghiệm trò chơi vào 10h00' sáng ngày 05/11/2012.

10h00' sáng 05/11/2012 - Mộng Tam Quốc ra mắt Alpha Test

Mộng Tam Quốc

Để người chơi thuận tiện trong quá trình tham gia trải nghiệm, Ban điều hành Mộng Tam Quốc xin thông báo:

  • Thời gian Alpha Test: Bắt đầu từ 10h00' sáng 05/11/2012 và kết thúc vào ngày 11/11/2012.
  • Tất cả các nhân vật tham gia sẽ bị reset (xóa toàn bộ thông tin, dữ liệu nhân vật) khi kết thúc thời gian thử nghiệm.
  • Để tham gia thử nghiệm Mộng Tam Quốc, người chơi cần có code Alpha Test được phát trên fanpage ZingMe và FaceBook.

Nay kính báo,

Top