MUA SẮM NHẬN THƯỞNG VIP 11/05/2018 - 17/05/2018

MUA SẮM NHẬN THƯỞNG VIP

08h00 ngày 11/05/2018 - 23h59 ngày 17/05/2018

Mốc Thưởng 1000

Vật PhẩmSố Lượng
Đá Tinh Luyện-Vàng 5
Đá May Mắn 5
Thẻ Thủ Hộ 5
Thẻ Binh Sĩ 5
Hộp Nguyệt Quang (30 ngày) 3
Chìa Trăng (30 ngày) 3

Mốc Thưởng 2000

Vật PhẩmSố Lượng
Đá Tinh Luyện-Vàng 10
Đá May Mắn 10
Thẻ Thủ Hộ 10
Thẻ Binh Sĩ 10
Hộp Nguyệt Quang (30 ngày) 5
Chìa Trăng (30 ngày) 5
Ngọc Bội May Mắn (180 ngày) 2

Mốc Thưởng 5000

Vật PhẩmSố Lượng
Đá Tinh Luyện-Vàng 15
Đá May Mắn 15
Thẻ Thủ Hộ 15
Thẻ Binh Sĩ 15
Hộp Nguyệt Quang (30 ngày) 10
Chìa Trăng (30 ngày) 10
Ngọc Bội May Mắn (180 ngày) 3
Luyện Hóa Tinh Nguyên 3

Mốc Thưởng 10000

Vật PhẩmSố Lượng
Đá Tinh Luyện-Ám Kim 10
Đá May Mắn 20
Thẻ Thủ Hộ 20
Thẻ Binh Sĩ 20
Hộp Nguyệt Quang (30 ngày) 15
Chìa Trăng (30 ngày) 15
Ngọc Bội May Mắn (180 ngày) 5
Luyện Hóa Tinh Nguyên 5
Rương Chọn Nguyên Liệu Ám Kim (7 ngày) 1

Mốc Thưởng 20000

Vật PhẩmSố Lượng
Đá Tinh Luyện-Ám Kim 20
Đá May Mắn 30
Thẻ Thủ Hộ 30
Hộp Nguyệt Quang (30 ngày) 20
Chìa Trăng (30 ngày) 20
Phong Linh Ngọc*Thần Khuyển 1
Luyện Hóa Tinh Nguyên-Cao 1
Rương Chọn Nguyên Liệu Ám Kim (7 ngày) 2
Bồng Lai Tiên Linh 5
Bách Luyện Thạch 5

Lưu Ý:

 • Mỗi khi mua vật phẩm từ Shop Củ Hành sẽ được tích lũy điểm tiêu phí cửa hàng. 1 điểm tiêu phí cửa hàng = 1 Củ. Tích lũy đủ số điểm sẽ nhận được các phần quà theo mốc:
  + Từ 1000 đến 1999 Củ: Nhận phần thưởng mốc 1000,
  + Từ 2000 đến 4999 Củ: Nhận phần thưởng mốc 2000, 10000
  + Từ 5000 đến 9999 Củ: Nhận phần thưởng mốc 5000, 2000, 1000
  + Từ 10000 đến 19999 Củ: Nhận phần thưởng mốc 10000, 5000, 2000, 1000
  + Từ 20000 Củ trở lên: Nhận phần thưởng mốc 20000, 10000, 5000, 2000, 1000
  - Một mốc phần thưởng chỉ được nhận 1 lần.
  - Điểm Mua Sắm Cửa Hàng cao hơn nhiều mốc sẽ nhận được toàn bộ phần thưởng các mốc đó.
  - Sau thời gian hoạt động Điểm Mua Sắm Cửa Hàng sẽ reset về 0
  - Điểm Mua Sắm Cửa Hàng có thể cộng dồn
Top