[Nhiệm vụ mới] Từ 18/01, ra mắt nhiệm vụ Quân Đoàn

T ừ khi hệ thống Quân đoàn ra mắt, các Tướng Quân đã có nơi để cùng nhau tụ hội, chia sẻ buồn vui, những kinh nghiệm trong quá trình chơi game. Đến nay, Bổn Soái sẽ tiếp tục giới thiệu cùng các Tướng Quân nhiệm vụ Quân Đoàn, thêm một cách để nhận thêm phần thưởng khi chơi game.

Từ 18/01, ra mắt nhiệm vụ Quân Đoàn!

Mộng Tam Quốc

Nhấn nút Năng động hoặc phím tắt Ctrl + A để mởi giao diện

Hướng dẫn

- Vào Quân Đoàn, chọn “Nhiệm Vụ”, mở ra giao diện nhiệm vụ.

Mộng Tam Quốc

- Nhiệm vụ Quân Đoàn chia thành 2 loại: treo thưởng và thường.

  • [Nhiệm vụ treo thưởng]: Có 01 nhiệm vụ ở phía trên cùng, mỗi ngày hoàn thành 01 lần/ngày, cho phần thưởng lớn.
  • [Nhiệm vụ Thường]: Có 05 nhiệm vụ phía dưới, mỗi nhiệm vụ hoàn thành 01 lần/ngày, cho phần thưởng phong phú.
  • Các nhiệm vụ sẽ được làm mới vào lúc 0h00' mỗi ngày.

Phần thưởng

Phần thưởng mặc định

- Phần thưởng trong nhiệm vụ quân đoàn gồm : Binh sĩ, Quân lương, điểm danh vọng quân đoàn, điểm nhân khí và điểm vinh dự cho cá nhân.

- Phần thưởng binh sĩ quân lương:

  • Nhiệm vụ treo thưởng: 2.000 binh sĩ, 2.000 quân lương.
  • Nhiệm vụ thường: 1000 binh sĩ, (không có quân lương).

- Phần thưởng điểm danh vọng:

  • Nhiệm vụ treo thưởng: 05 điểm/nhiệm vụ.
  • Nhiệm vụ thường: 01 điểm/nhiệm vụ.

- Phần thưởng điểm nhân khí:

  • Nhiệm vụ treo thưởng: 01 điểm/nhiệm vụ.
  • Nhiệm vụ thường: 01 điểm/nhiệm vụ.
Phần thưởng thêm

- Quân Đoàn Trưởng có thể điều chỉnh Tỷ lệ chia thưởng trong quân đoàn để phần thưởng tăng thêm.

Mộng Tam Quốc

- Khi điều chỉnh tỷ lệ chia thưởng, từ 0% ~ 100%, phần thưởng trong nhiệm vụ quân đoàn cũng tăng tương ứng dựa trên phần thưởng mặc định.

  • Ví dụ: phần thưởng mặc định là 1.000 binh sĩ, khi tăng tỷ lệ thưởng lên 50% thì phần thưởng nhận được là 1.000 binh sĩ + 50% của 1.000 binh sĩ = 1.500 binh sĩ . Tương ứng như vậy nếu tăng lên 100% thì khi hoàn thành sẽ nhận được 1.000 binh sĩ + 100% của 1.000 binh sĩ = 2.000 binh sĩ.

Mộng Tam Quốc

Mộng Tam Quốc

Phần thưởng lúc tỷ lệ thưởng là 0% và lúc tỷ lệ chia thưởng là 50%

- Phần thưởng thêm này được trích từ ngân khố quân đoàn, vì vậy khi có người hoàn thành thì sẽ khấu trừ tương đương trong Ngân khố của quân đoàn.

Mộng Tam Quốc

- Nếu ngân khố quân đoàn không đủ, khi hoàn thành nhiệm vụ sẽ không được phần thưởng thêm, chỉ được phần thưởng mặc định của nhiệm vụ.

Top