Nóng bỏng tay cùng sự kiện tặng 130% giá trị thẻ nạp trong hai ngày 26,27 tháng 8


C
ác tướng quân 3Q thân mến,

Diễn ra trong 2 ngày từ 26/08 đến 27/08/2015, khi các Tướng Quân nạp Củ vào game 3Q Củ Hành sẽ được ưu đãi nhận thêm phần thưởng tương đương 130% giá trị nạp.

Chưa bao giờ cơ hội sở hữu Củ Khóa lại dễ dàng đến thế! Nạp càng nhiều, Củ Khóa càng nhiều, tha hồ mua sắm các vật phẩm VIP trong 3Q! Nhanh tay nạp Củ ngay nào!

TẶNG ĐẾN 130% KHI NẠP CỦ NHẬN THƯỞNG

TỪ 00h00' NGÀY 26/08 ĐẾN 23H59' NGÀY 27/08/2015

Các mốc nhận thưởng khi nạp Củ

VẬT PHẨM THƯỞNG KHI NẠP CỦ NHẬN THƯỞNG VIP

Thẻ Bộ Uyển
1x - Thẻ Thái Văn Cơ

Bộ Uyển Quan Ấn (7 ngày)
1x - Thủy*Nộ Đào Dũng (7 ngày)

Thỏ Thiên Sứ (7 ngày)
1x - Băng Tuyết Thán +10 (7 ngày)

Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
1x - 100 Củ Khóa

Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
1x - Hội viên VIP (30 ngày)

Túi Chọn Vũ Khí Băng Tuyết (15 ngày)
1x - Điệp Vĩ Đào Đào (7 ngày)

Quản Hợi-Khiêu Chiến Lệnh
2x - Quản Hợi-Khiêu Chiến Lệnh

Trương Giác-Khiêu Chiến Lệnh
2x - Trương Giác-Khiêu Chiến Lệnh

Thẻ Binh Sĩ
2x - Thẻ Binh Sĩ

Thẻ Quân Lương
2x - Thẻ Quân Lương

Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
1x - 60 Củ Khóa

Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
1x -Tích Lũy Hoàn-Lục

Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
1x - Viêm Đế-Khiêu Chiến Lệnh

Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
1x - Đá Tinh Luyện-Tím

Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
1x - Thẻ Kinh Nghiệm x2.5 (10 bàn)

Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
1x - Thẻ Tích Lũy x2.5 (10 bàn)

Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
1x - Quản Hợi-Khiêu Chiến Lệnh

Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
5x - Hoa Tươi

Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
1x - Trương Giác-Khiêu Chiến Lệnh

Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
1x - Lệnh Bài Thần Binh

Thẻ Tích Lũy x3 (10 bàn)
1x - Thẻ Tích Lũy x3 (10 bàn)

Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
3x - Tích Lũy Hoàn-Lục

Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
1x - Đá Tinh Luyện-Cam

Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
1x - 150 Củ Khóa

Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
1x - Viêm Đế-Khiêu Chiến Lệnh

Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
1x - Thẻ Anh Hùng-Mê (Chuyên thuộc)

Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
1x - Hoa Hùng-Khiêu Chiến Lệnh

Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
1x - (Cam) Phần thưởng năng động mỗi ngày

Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
1x - Đổng Trác-Khiêu Chiến Lệnh

Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
1x - Hoàng Kim Chùy (7 ngày)

Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
1x - Đá May Mắn

Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
2x - Tích Lũy Hoàn-Lam

Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
2x - Đá Tinh Luyện-Cam

Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
1x - 300 Củ Khóa

Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
1x - Lữ Bố-Khiêu Chiến Lệnh

Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
2x - Thẻ Anh Hùng-Mê (Chuyên thuộc)

Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
3x - Hoa Hùng-Khiêu Chiến Lệnh

Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
2x - (Cam) Phần thưởng năng động mỗi ngày

Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
2x - Nghiêm Bạch Hổ-Khiêu Chiến Lệnh

Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
2x - Hoàng Kim Chùy (7 ngày)

Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
2x - Đá May Mắn

Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
3x - Tích Lũy Hoàn-Lam

Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
3x - Đá Tinh Luyện-Cam

Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
1x - 600 Củ Khóa

Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
2x - Lữ Bố-Khiêu Chiến Lệnh

Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
3x - Viên Thuật - Khiêu Chiến Lệnh

Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
1x - Tử Hoàng-Khiêu Chiến Lệnh

Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
3x -Hoàng Kim Chùy (7 Ngày)

Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
3x - (Cam) Phần thưởng năng động mỗi ngày

Thẻ Thủ Hộ
2x - Thẻ Thủ Hộ

Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
3x - Đá May Mắn

Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
5x - Tích Lũy Hoàn-Lam

Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
5x -(Cam) Phần thưởng năng động mỗi ngày

Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
1x - 1500 Củ Khóa

Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
3x - Lữ Bố-Khiêu Chiến Lệnh

Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
3x - Đá Tinh Luyện-Vàng

Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
1x - Tử Hoàng-Khiêu Chiến Lệnh

Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
3x -Thẻ Thủ Hộ

Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
1x - Bạch Kim Chùy (7 ngày)

Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
1x - Song Hùng-Khiêu Chiến Lệnh

Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
5x - Đá May Mắn

Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
1x - Tích Lũy Hoàn-Tím

Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
1x -Rương Đồ Cam Ngẫu Nhiên (7 ngày)

Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
1x - 3000 Củ Khóa

Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
10x - (Cam) Phần thưởng năng động mỗi ngày

Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
5x - Đá Tinh Luyện-Vàng

Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
3x - Tử Hoàng-Khiêu Chiến Lệnh

Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
5x -Thẻ Thủ Hộ

Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
1x - Bạch Kim Chùy (7 ngày)

Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
3x - Song Hùng-Khiêu Chiến Lệnh

Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
10x - Đá May Mắn

Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
2x - Tích Lũy Hoàn-Tím

Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
1x -Quà Chọn Nạp 1 Lần 20000 Củ (7 Ngày)

Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
1x - 6000 Củ Khóa

Hạ Hầu Đôn Khiêu Chiến Lệnh
3x - Hạ Hầu Đôn Khiêu Chiến Lệnh

Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
10x - Đá Tinh Luyện-Vàng

Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
1x - Câu Hồn Thủy Tinh

Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
10x -Thẻ Thủ Hộ

Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
3x - Bạch Kim Chùy (7 ngày)

Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
15x - (Cam) Phần thưởng năng động mỗi ngày

Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
20x - Đá May Mắn

Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
1x - Tích Lũy Hoàn-Cam

Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
1x -Quà Chọn Nạp 1 Lần 40000 Củ (7 Ngày)

Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
1x - 12000 Củ Khóa

Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
3x - Câu Hồn Thủy Tinh

Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
20x - Đá Tinh Luyện-Vàng

Hạ Hầu Đôn Khiêu Chiến Lệnh
5x - Hạ Hầu Đôn Khiêu Chiến Lệnh

Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
20x -Thẻ Thủ Hộ

Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
5x - Bạch Kim Chùy (7 ngày)

Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
20x - (Cam) Phần thưởng năng động mỗi ngày

Lưu ý

 • Nhận Thưởng Nạp Củ Lần Đầu là quà tặng dành riêng cho các Tướng Quân thỏa 2 điều kiện:
  • Từ trước đến nay chưa từng nạp Củ.
  • Lần đầu nạp từ 200 Củ trở lên.
 • Các mốc chuyển đổi Củ từ 200 trở lên dành cho tất cả các Tướng Quân.
 • Tướng Quân chuyển đổi sang Củ ở mốc nào thì nhận thưởng tương ứng. Cụ thể:
  • Từ 200 đến 499 Củ: phần thưởng mốc 200.
  • Từ 599 đến 999 Củ: Nhận phần thưởng mốc 500.
  • Từ 1.000 đến 1.999 Củ: Nhận phần thưởng mốc 1.000.
  • Từ 2.000 đến 4.999 Củ: Nhận phần thưởng mốc 2.000.
  • Từ 5.000 đến 9.999 Củ: Nhận phần thưởng mốc 5.000.
  • Từ 10.000 đến 19.999 Củ: Nhận phần thưởng mốc 10.000.
  • Từ 20.000 đến 39.999 củ: Nhận phần thưởng mốc 20.000.
  • Từ 40.000 trở lên: Nhận phần thưởng mốc 40.000.
 • Số Củ nạp vào không tích lũy để tính cộng dồn, hệ thống tự động thưởng riêng cho mỗi lần nạp Củ.
 • Trong một lần nạp bất kỳ, hệ thống tự động phát thưởng ở mốc nạp Củ cao nhất mà người chơi có thể đạt được.
 • Một mốc phần thưởng có thể nhận nhiều lần.
 • Phần thưởng nhận được là VẬT PHẨM KHÓA.

Chúc các Tướng Quân luôn có những giờ phút chơi game vui vẻ, sảng khoái cùng "game Củ Hành bự nhất Việt Nam!"

Top