Phong Ma Quyển 30% cùng trải nghiệm những tính năng mới.

Phong Ma Quyển 30%

Tiến độ Phong Ma Quyên đạt 30% khai mở ải Giải Cứu Song Tử (thay thế cho phó bản Thạch Nộ Hống) và 2 vật phẩm thi đấu mới Dung Hợp*Nhập Ý Môn, Nham Thạch Kết Tinh. Các Thánh hãy cùng trải nghiệm.

Vật phẩm mới

Nham Thạch Kết Tinh
Dung Hợp*Nhập Ý Môn

Phó bản Giải Cứu Song Tử

Bối cảnh: Thạch Ma đã bắt giữ Song Tử, Khương Duy tìm manh mối, các Tướng Quân hãy mau ra tay ứng cứu, nhớ cẩn thận Thạch Ma Thủ Vệ

Điều kiện tham gia:
  • Tổ đội: Từ 1 - 5 người.
  • Phí tiêu hao: 15.000 Vàng (khởi điểm).
  • Thời gian khiêu chiến: 15 phút/lượt.
  • Xác định Thắng: Giải cứu Song Tử
  • Mỗi ngày được khiêu chiến tối đa 2 lần.
Hướng dẫn tham gia:
  • Chú ý bảo vệ Song Tử
  • Nên sử dụng các tướng phép có sát thương duy trì trên diện rộng hoặc các tướng vật lý có khả năng đánh lan mạnh để nhanh chóng tiêu diệt thạch ma
Phần thưởng:

Hình ảnh khác của phó bảnTop