Quan Độ Chiến trở lại - 10 vs. 10, cuối tuần thêm hoành tráng!

Các Tướng Quân thân mến,

Sau một tuần vắng bóng, từ thứ sáu ngày 18/01/2013, bản đồ thi đấu 10 vs.10 - Quan Độ Chi Chiến sẽ trở lại để đáp ứng nhu cầu "hành nhau" của các Tướng Quân.

Mời các Tướng Quân tham chiến!

CỰC SUNG! CỰC ĐÃ VÀ CỰC KỲ HOÀNH TRÁNG!

THI ĐẤU TRONG BẢN ĐỒ RỘNG LỚN - 10 VS. 10

Thời gian diễn ra: Thứ sáu, bảy & chủ nhật, ngày 18, 19 & 20/01/2013.

Tướng Quân còn đang mải mê chinh phạt ở đâu? Hãy mau tề tựu, họp cùng chiến đội 10 người xông pha Quan Độ Chiến!

Nay bá cáo,

Top