[Quân Đoàn Tranh Bá] Danh sách Quân Đoàn nhận thưởng ZingXu

Các Tướng Quân thân mến,

Như đã đưa tin, ngoài việc nhận thưởng tiền mặt và vật phẩm Ingame, các Tướng Quân tham gia giải đấu Quân Đoàn Tranh Bá lần 1 còn nhận thưởng ZingXu. Sau đây là danh sách các thành viên Quân Đoàn thỏa điều kiện nhận thưởng:

DANH SÁCH CÁC THÀNH VIÊN QUÂN ĐOÀN NHẬN THƯỞNG ZINGXU

 • Hạng nhất - Đương Kim Vô Địch Quân Đoàn Bá Đạo
STTThành viênQuân ĐoànZingXu
1 ÐâìmBoìpGiaìcHõi BaDao 3000
2 [B.Ð]-SSAH BaDao 4800
3 HGT3QVN.™An[R]ul™ BaDao 4800
4 HGT3QVN.™Anub'Arak™ BaDao 4800
5 HGT3QVN.™CôngTýÒ™ BaDao 4800
6 HGT3QVN.™NaNa™ BaDao 4800
7 HGT3QVN.™Nhýòt™ BaDao 3600
8 BaìchPhong BaDao 4800
9 ThaìiMeÌo BaDao 4800
10 The Facebook BaDao 600
11 DOTA-MiÌTôm Butcher BaDao 4800
12 DOTA-GoblinTechies BaDao 4200
13 wangwang` BaDao 4800
14 SieuBeo BaDao 2400
15 yugi2332 BaDao 4800
16 Panadol BaDao 4800
17 Fugacar BaDao 4800
18 [B.Ð]-DungLong BaDao 0
Tổng cộng 71.400 Zing Xu
 • Hạng nhì - Á Quân Quân Đoàn Cuồng Vũ
STTThành viênQuân ĐoànZingXu
1 GooHarra.No1 CuongVu 3600
2 AìmÐôòTrâÌnThýõng CuongVu 4800
3 3F.[Destiny]Trung CuongVu 3600
4 3F.»No†Soul« CuongVu 4800
5 DOTA-Kunkka Sparrow CuongVu 600
6 Spray[X] CuongVu 4800
7 DOTA-Tiny Nhøx CuongVu 4800
8 DOTA-Windrunner.MM CuongVu 4800
9 3F. »MâÞnMâÞn« CuongVu 4200
10 kakalotvn CuongVu 4800
11 cuhanhkhonglo CuongVu 4800
12 WAG.Beo':X.Kadu CuongVu 1800
13 S²Moon CuongVu 4800
14 FB.AxTeox CuongVu 4200
15 [R.I.P] CuongVu 4800
16 SocThuoc CuongVu 4200
17 Lengkeng CuongVu 3600
18 [ÇV]™Adolf®IRoMEn® CuongVu 3000
Tổng cộng 72.000 Zing Xu
 • Hạng 3 - Đệ Tam Anh Tài Quân Đoàn DOTA
STTThành viênQuân ĐoànZingXu
1 blood_and_fire DOTA 1800
2 zOzMuaNgangQuazOz DOTA 2400
3 •50Cent DOTA 1200
4 Viet-Zeus DOTA 3600
5 RUBYYY DOTA 3600
6 Saphire DOTA 3600
7 Crown DOTA 3600
8 BoSstAmqUoc DOTA 2400
9 MI3MIEN DOTA 1200
10 Skill-Dog DOTA 3600
11 KoÌiBuôÌn284 DOTA 1800
12 SantaClaus DOTA 3000
13 Lê-Phýõng DOTA 1800
14 PônSiêuNhân DOTA 2400
15 Sylar DOTA 3600
16 Koenigsegg-Agera-R DOTA 3600
17 SilverS DOTA 3600
18 Tuyêòt-Saìt DOTA 1200
Tổng cộng 48.000 Zing Xu
 • Hạng 4 - Đệ Tứ Anh Hào Quân Đoàn 3QDangCap
STTThành viênQuân ĐoànZingXu
1 [3QDC]17 3QDangCap 600
2 [3QDC]16 3QDangCap 2400
3 [3QDC]15 3QDangCap 3600
4 [3QDC]14 3QDangCap 3600
5 [3QDC]13 3QDangCap 3600
6 [3QDC]12 3QDangCap 3600
7 [3QDC]11 3QDangCap 3600
8 [3QDC]10 3QDangCap 4200
9 [3QDC]9 3QDangCap 4200
10 [3QDC]8 3QDangCap 4200
11 [3QDC]7 3QDangCap 1800
12 [3QDC]6 3QDangCap 3000
13 [3QDC]5 3QDangCap 1200
14 [3QDC]4 3QDangCap 3000
15 [3QDC]3 3QDangCap 3000
16 [3QDC]2 3QDangCap 3000
17 [3QDC]1 3QDangCap 1800
18 3F.™¶«¦÷¦aÒi™ 3QDangCap 3600
Tổng cộng 54.000 Zing Xu
 • Hạng 5 - Quân Đoàn s2Family (3FFamil)
STTThành viênQuân ĐoànZingXu
1 3F.»No¤L¡M¡t« 3FFamily 600
2 ÇomeOn13aby 3FFamily 600
3 LuBi 3FFamily 600
4 2fast-_-2furious 3FFamily 1200
5 FF.Yoona 3FFamily 600
6 ™CâòuÂìm™ 3FFamily 1200
7 kenshin91 3FFamily 600
8 SoS.Ti-Hiì 3FFamily 1200
9 SoS.GhostRider 3FFamily 1200
10 Ymir.Mystery 3FFamily 1200
11 Transistor 3FFamily 1200
12 SoS.CauChi 3FFamily 1200
13 3F.Karrot 3FFamily 600
14 3F.Pklieulinh 3FFamily 1200
15 3F.†Gla† 3FFamily 1200
16 3F.Legend 3FFamily 1200
17 3F.hoangson 3FFamily 1200
18 3F.»No†Miss« 3FFamily 1200
Tổng cộng 18.000 Zing Xu
 • Hạng 6 - Quân Đoàn ViemDe
STTThành viênQuân ĐoànZingXu
1 RÔÌNG ViemDe 0
2 BiìchThuÒy12a4 ViemDe 0
3 [CT]NgocQuyen15 ViemDe 1200
4 [CT]NgocQuyen14 ViemDe 1200
5 [CT]NgocQuyen13 ViemDe 1200
6 [CT]NgocQuyen12 ViemDe 1200
7 [CT]NgocQuyen11 ViemDe 1200
8 [CT]NgocQuyen10 ViemDe 1200
9 [CT]NgocQuyen9 ViemDe 1800
10 [CT]NgocQuyen8 ViemDe 1800
11 [CT]ngocquyen7 ViemDe 1800
12 [CT]NgocQuyen6 ViemDe 1800
13 [CT]NgocQuyen5 ViemDe 600
14 [CT]NgocQuyen4 ViemDe 1200
15 [CT]NgocQuyen3 ViemDe 1200
16 [CT]NgocQuyen2 ViemDe 1200
17 [CT]NgocQuyen1 ViemDe 1200
18 Sky1 ViemDe 1200
Tổng cộng 21.000 Zing Xu
 • Hạng 7 - Quân Đoàn WTF (»¯What.The.F..uck¯)
STTThành viênQuân ĐoànZingXu
1 [B.Ð]-Leon WTF 0
2 [B.Ð]-Natsu WTF 0
3 [CT]NgocQuyen30 WTF 1200
4 [CT]NgocQuyeÌn9 WTF 1200
5 [CT]NgocQuyen28 WTF 1200
6 [CT]NgocQuyen27 WTF 1200
7 [CT]NgocQuyen26 WTF 1200
8 Dia.Chu WTF 1200
9 [CT]NgocQuyen24 WTF 1200
10 [CT]NgocQuyen23 WTF 1200
11 [CT]NgocQuyen22 WTF 1200
12 [CT]NgocQuyen21 WTF 1200
13 [CT]NgocQuyen20 WTF 1200
14 [CT]ngocQuyen17 WTF 600
15 [CT]NgocQuyen18 WTF 1200
16 [CT]NgocQuyen17 WTF 1200
17 [CT]NgocQuyen16 WTF 1200
18 ConGaÌThêìKiÞ WTF 600
Tổng cộng 18.000 Zing Xu
 • Hạng 8 - Quân Đoàn MaToc
STTThành viênQuân ĐoànZingXu
1 cl0c0 MaToc 0
2 thimyen1 MaToc 600
3 0oSGo0 MaToc 1200
4 Salvatore102 MaToc 1200
5 DiêòpLinhLung MaToc 1800
6 Gia_Caìt_Laòng MaToc 1800
7 0oSAGAo0 MaToc 1800
8 TruÌm.3Q MaToc 1200
9 ThaÌnh…Khôn MaToc 1800
10 ÐoìiRaìch MaToc 1200
11 Byakuei11o2 MaToc 1800
12 EddyTun MaToc 1200
13 ch1pch1p123 MaToc 600
14 sadasdasfcxzc MaToc 0
15 MT.Moon MaToc 600
16 I-am-King MaToc 600
17 S2LoveS2 MaToc 600
Tổng cộng 18.000 Zing Xu
 • Quân Đoàn MyFriends
STTThành viênQuân ĐoànZingXu
1 —†»[Æ™].Ti†an™«™†— MyFriends 600
2 ™XÐ.KuLag™ MyFriends 0
3 Hot_Boy MyFriends 600
4 NgýõÌiChêìt MyFriends 0
5 [RG-KG]-TOP MyFriends 600
6 ...PirateLýÞMông... MyFriends 0
7 —†»[Æ™]•YaZiÞn™«™†— MyFriends 600
8   •   MyFriends 0
9 NothingForever MyFriends 600
10 Kukka MyFriends 600
11 —†»[Æ™]Tiì•BoÌ™«™†— MyFriends 0
12 Crazy.Feed MyFriends 0
13 †Fyo† MyFriends 0
14 1…Çhü…Ñhö… MyFriends 0
15 In_Yeu MyFriends 600
16 [P.K] MyFriends 600
17 S2...YaPhy MyFriends 600
18 CuÒCaÒi MyFriends 600
Tổng cộng 6.000 Zing Xu
 • Quân Đoàn LongHoMon
STTThành viênQuân ĐoànZingXu
1 zZCâòuBaLuòcBiÌnhZz LongHoMon 600
2 ŠH¡•Pë†ërÐaòïÐêì•™ LongHoMon 1200
3 TuâìnImba LongHoMon 0
4 Ðêò Nhiò LongHoMon 1200
5 Vlad LongHoMon 1200
6 BaìNghiêòp LongHoMon 1200
7 ™Soìc•Loò•Ông•Tôm™ LongHoMon 1200
8 dauxanh LongHoMon 600
9 Chiò3CâÒmHýõÌng LongHoMon 1200
10 ValKyRie LongHoMon 1200
11 HoN.Predator LongHoMon 1200
12 Genesis LongHoMon 1200
13 ThuìyKiêÌu LongHoMon 1200
14 gENiuS LongHoMon 0
15 »•†¶KÏêìnVaÌñg†•«™ LongHoMon 1200
16 »•†¶KÏêìnßãng†•«™ LongHoMon 1200
17 ŠH¡•ßØmÑgµyên†ýÒ•™ LongHoMon 1200
18 »•†¶KÏêìnLýÒ冕«™ LongHoMon 1200
Tổng cộng 18.000 Zing Xu
 • Quân Đoàn AOE (AOE_PhanThiết)
STTThành viênQuân ĐoànZingXu
1 AOE_™¤[S]nO[W]¤™ AOE 600
2 ™»ÄØ€_DTDDAT_Tho~«™ AOE 600
3 ÐaòiSýNghiêònFAP AOE 600
4 ™Ba.Ba.NãÌm.NgýÒa™ AOE 600
5 Chicken AOE 600
6 Õ-Ýìc.Chêì.AÌk… AOE 600
7 MeÌoCon AOE 600
8 AOE_INTERNET777 AOE 600
9 Sharalin AOE 600
10 Lavyn AOE 600
11 FL.NoName AOE 0
12 NheòQuaìSaoChõi AOE 600
13 ™»ÄØ€_Puchica_Kim«™ AOE 600
14 AOE_No1 AOE 600
15 ™»ÄØ€_BaÒo__ThuÒy«™ AOE 600
16 ™»ÄØ€_Nice__Môòc«™ AOE 600
17 AOE_vuÞ AOE 0
18 ™»ÄØ€_Ðaò†__HOÞÅ«™ AOE 600
Tổng cộng 9.600 Zing Xu

Lưu ý

 • Thời gian trao thưởng dự kiến: Từ nay đến 31/05/2013.
 • Phần thưởng ZingXu sẽ được hệ thống tự động chuyển vào tài khoản ZingID đăng ký thi đấu.
 • Các Tướng Quân lưu ý một số trường hợp không được nhận thưởng như sau:
  • Các thành viên (bất kể thuộc quân đoàn chiến thắng hoặc chiến bại) không tham gia đánh hết trận.
  • Các thành viên thuộc Quân Đoàn đầu hàng không thi đấu.
  • Các thành viên thuộc Quân Đoàn không đủ người tham gia hoặc Quân Đoàn đó tận dụng lỗi game.
 • Xem danh sách nhận thưởng Quân Đoàn Tranh Bá tại đây.
Chúc các Tướng Quân có những giây phút thư giãn, vui vẻ cùng "Game Củ Hành bự nhất Việt Nam!".
Top