[Sắp ra mắt] Khiêu chiến Boss tầng 31 - 50, ai dám tham gia?

C ác Tướng Quân thân mến,

Đã từ lâu, tính năng khiêu chiến Boss tầng đã trở thành thú tiêu khiển mỗi ngày của các game thủ Củ Hành. Tham gia khiêu chiến, người chơi không chỉ thỏa chí khi đương đầu với thử thách mà còn nhận được nhiều phần thưởng độc đáo, thú vị.

Tính đến nay game Củ Hành đã khai mở được 30 tầng, đến ngày 25/1 tới đây, trò chơi sẽ tiếp tục khai mở thêm 20 tầng.

Thử thách tột đồ từ tầng 1 - 50, Tướng Quân nào tự tin vào bản lĩnh hãy tham gia vượt ải!

Điều kiện

  • Giới hạn số người: 1 - 5 người.
  • Tiền Vàng: 20.000
  • Cấp độ: Danh tướng trở lên.

Tầng 1 - 30

- Xem nội dung chi tiết tại đây.

Tầng 31 - 40

Các boss trấn giữ
Tầng Tướng trấn giữ
31 Chu Trị
32 Hàn Đương
33 Tổ Mậu
34 Hoàng Cái
35 Tân Hiến Anh - Lăng Thống
36 Trình Phổ
37 Chu Thái
38 Lữ Mộng Như
39 Cam Ninh
40 Thái Sử Từ
Phần thưởng
Stt Điều kiện Danh hiệu Phần thưởng
1 Diệt Boss lớn Diệt thủ lĩnh BOSS

Trảm Tướng Kỳ Lv1

2 Vượt ải trong 7 phút Vượt ải nhanh Túi Nhung
3 Vượt ải trong 10 phút   Ngân Khoáng Thạch
4 Vượt ải trong 14 phút   Nhân Tiểu Quỷ Đại! Thẻ Biến Thân
5 DPS tốt nhất, số người tham dự 》2, qua ải DPS tốt nhất  
6 Trị liệu tốt nhất, số người tham dự 》2, qua ải Trị liệu tốt nhất  
7 Phòng thủ, số người tham dự 》2, qua ải Phòng thủ  
8 Điểm S trở lên   Ngân Khoáng Thạch
9 Điểm A trở lên   Đá Cường Hóa-Lục
10 Điểm B trở lên   Bảo Rương-Tầng 31 - 40
11 Điểm C trở lên   Chìa-Tầng 41-50
12 Điểm D trở lên   Kinh Nghiệm Hoàn-Lục
13 Vượt ải trò chơi   Túi Gấm Võ Tướng
14 Vượt ải trò chơi   Chữ "Độ"
15 Vượt ải trò chơi   Túi Sợi Đay

Tầng 41 - 50

Các boss trấn giữ
Tầng Tướng trấn giữ
41 Ngưu Phụ
42 Phàn Trù
43 Đổng Dục
44 Đổng Thừa
45 Từ Vinh hoặc Hoa Hùng
46 Lý Nho
47 Quách Tị
48 Lý Giác
49 Giả Hủ
50 Đổng Trác
Phần thưởng
Stt Điều kiện Danh hiệu Phần thưởng
1 Diệt Boss lớn Diệt thủ lĩnh BOSS

Trảm Tướng Kỳ Lv1

2 Vượt ải trong 7 phút Vượt ải nhanh Túi Nhung
3 Vượt ải trong 10 phút   Ngân Khoáng Thạch
4 Vượt ải trong 14 phút   Thẻ biến hình Thùng To
5 DPS tốt nhất, số người tham dự >2, qua ải DPS tốt nhất  
6 Trị liệu tốt nhất, số người tham dự >2, qua ải Trị liệu tốt nhất  
7 Phòng thủ, số người tham dự >2, qua ải Phòng thủ  
8 Điểm S trở lên   Cành Tùng
9 Điểm A trở lên   Đá cường hóa lam
10 Điểm B trở lên   Bảo rương tầng 41 - 50
11 Điểm C trở lên   Chìa Khóa tầng 51-60
12 Điểm D trở lên   Kinh Nghiệm Hoàn-Lục
13 Vượt ải   Túi Đô Úy
14 Vượt ải   Chữ "Độ"
15 Vượt ải   Túi Nhung

Tầng 51 - 100

Thông tin chi tiết sẽ cập nhật theo thời gian.

Top