Sự Kiện Cuối Tuần 06/10 - 08/10

Hoạt Động Cuối Tuần

06/10/2017 – 08/10/2017

  • Đạt yêu cầu, phần thưởng sẽ tự động chuyển vào hành trang.
  • Mỗi tài khoản chỉ nhận thưởng một lần duy nhất.

Hoạt động 1: Đăng nhập nhận thưởng dành cho Tướng Quân cấp 28 (Tiên Nhân) trở lên từ 00h00 ngày 06/10 - 23h59 ngày 08/10 (Chỉ áp dụng phiên bản 3D)

Nội dung: Trong thời gian hoạt động, khi đăng nhập lần đầu Tướng Quân cấp 28 (Tiên Nhân) trở lên sẽ được

SttPhần thưởngThời hạnSố lượngTính chất
1 Bong Bóng Vương Miện (1 ngày) 1 Ngày 1 Khóa
2 Luyện Hóa Tinh Nguyên Vĩnh viễn 3 Khóa
3 Đá Tinh Luyện-Ám Kim Vĩnh viễn 3 Khóa
4 Đá May Mắn Vĩnh viễn 5 Khóa
5 Thẻ Thủ Hộ Vĩnh viễn 5 Khóa
6 Thảo Phạt Lệnh 15 Ngày 20 Khóa

Hoạt động 2: Đăng nhập nhận thưởng 08h00 - 23h59 ngày 206/10 (Chỉ áp dụng phiên bản 3D)

Nội dung: Trong thời gian hoạt động, khi đăng nhập lần đầu chơi người chơi sẽ được.

SttPhần thưởngThời hạnSố lượngTính chất
1

Túi Ưu Đãi Thẻ Binh Sĩ-Trung (3 ngày)

(Thẻ Binh Sĩ-Trung giảm giá còn 200 Củ)
3 Ngày 1 Khóa

Hoạt động 3: Tích lũy thắng 5 trận Đại Chiến Nhân Bản nhận thưởng (Chỉ áp dụng phiên bản 3D)

Nội dung: Trong thời gian hoạt động, từ 08h00 06/10 – 23h59 ngày 08/10, khi người chơi tích lũy thắng 5 trận Đại Chiến Nhân Bản sẽ nhận được các phần thưởng sau:

SttPhần thưởngThời hạnSố lượngTính chất
1 Kho Báu Phong Ma-Nhỏ 7 Ngày 1 Khóa
2 Ngọc Trai Lấp Lánh (60 Ngày) 90 Ngày 50 Khóa
3 Sơn Hà Lệnh 90 Ngày 5 Khóa
4 Đá May Mắn Vĩnh viễn 3 Khóa
5 Thẻ Thủ Hộ Vĩnh viễn 3 Khóa

Hoạt động 4:Tích lũy thắng 5 trận Quân Đoàn Xuất Chinh nhận thưởng (Chỉ áp dụng phiên bản 3D)

Nội dung: Trong thời gian hoạt động, từ 08h00 06/10 – 23h59 ngày 08/10, khi người chơi tích lũy thắng 5 trận Quân Đoàn Xuất Chinh sẽ nhận được các phần thưởng sau:

SttPhần thưởngThời hạnSố lượngTính chất
1 Kho Báu Phong Ma-Nhỏ 7 Ngày 1 Khóa
2 Ngọc Trai Lấp Lánh (60 Ngày) 90 Ngày 50 Khóa
3 Sơn Hà Lệnh 90 Ngày 5 Khóa
4 Đá May Mắn Vĩnh viễn 3 Khóa
5 Thẻ Thủ Hộ Vĩnh viễn 3 Khóa

Hoạt động 5: Hoàn thành 5 lần bản đồ Thánh Móc Đại Chiến nhận thưởng (Chỉ áp dụng phiên bản 3D)

Nội dung: Trong thời gian hoạt động, từ 08h00 06/10 – 23h59 ngày 08/10,  khi người chơi hoàn thành 5 lần bản đồ Thánh Móc Đại Chiến sẽ nhận được các phần thưởng sau:

SttPhần thưởngThời hạnSố lượngTính chất
1 Đá Tinh Luyện-Vàng Vĩnh viễn 3 Khóa
2 Đá May Mắn Vĩnh viễn 3 Khóa
3 Thẻ Thủ Hộ Vĩnh viễn 3 Khóa
4 Cạnh Kỹ Chi Hồn (180 ngày) 180 Ngày 1 Khóa

Hoạt động 6:Hoàn thành 5 lần bản đồ Đối Ấm Luận Anh Hùng nhận thưởng (Chỉ áp dụng phiên bản 3D)

Nội dung: Trong thời gian hoạt động, từ 08h00 06/10 – 23h59 ngày 08/10,  khi người chơi hoàn thành 5 lần bản đồ Đối Ấm Luận Anh Hùng sẽ nhận được các phần thưởng sau:

SttPhần thưởngThời hạnSố lượngTính chất
1 Đá Tinh Luyện-Vàng Vĩnh viễn 3 Khóa
2 Đá May Mắn Vĩnh viễn 3 Khóa
3 Thẻ Thủ Hộ Vĩnh viễn 3 Khóa
4 Cạnh Kỹ Chi Hồn (180 ngày) 180 Ngày 1 Khóa

Hoạt động 7: Tăng điểm 08h00 06/10/2017 – 23h59 ngày 08/10/2017 (Chỉ áp dụng phiên bản 3D)

Nội dung:

Trong thời gian hoạt động, khi tham gia chơi người chơi sẽ được

Tăng 20% Rớt Bảo sau mỗi trận đấu

Tăng 50% Điểm Tích Lũy sau mỗi trận đấu

Tăng 50% Điểm Kinh Nghiệm sau mỗi trận đấu

Tăng 50% Binh Sĩ sau mỗi trận đấu

Tăng 50% Quân Lương sau mỗi trận đấu

Hoạt động 8: Tăng điểm giờ vàng ngày 06/10/2017 – 08/10/2017 (Chỉ áp dụng phiên bản 3D)

Nội dung: Trong thời gian hoạt động, từ 09h - 11h00’ mỗi ngày, khi tham gia chơi người chơi sẽ được

Tăng 50% Rớt Bảo sau mỗi trận đấu

Tăng 100% Điểm Tích Lũy sau mỗi trận đấu

Tăng 100% Điểm Kinh Nghiệm sau mỗi trận đấu

Tăng 100% Binh Sĩ sau mỗi trận đấu

Tăng 100% Quân Lương sau mỗi trận đấu

Trong thời gian hoạt động, từ 14h - 16h00’ mỗi ngày, khi tham gia chơi  người chơi sẽ được:

Tăng 50% Rớt Bảo sau mỗi trận đấu

Tăng 100% Điểm Tích Lũy sau mỗi trận đấu

Tăng 100% Điểm Kinh Nghiệm sau mỗi trận đấu

Tăng 100% Binh Sĩ sau mỗi trận đấu

Tăng 100% Quân Lương sau mỗi trận đấu

Trong thời gian hoạt động, từ 19h - 22h00’ mỗi ngày, khi tham gia chơi  người chơi sẽ được:

Tăng 50% Rớt Bảo sau mỗi trận đấu

Tăng 100% Điểm Tích Lũy sau mỗi trận đấu

Tăng 100% Điểm Kinh Nghiệm sau mỗi trận đấu

Tăng 100% Binh Sĩ sau mỗi trận đấu

Tăng 100% Quân Lương sau mỗi trận đấu

Hoạt động 9: Miễn phí lật thẻ (Chỉ áp dụng phiên bản 3D)

Nội dung: Từ 8h00 ngày 06/10/2017 đến 23h59 ngày 08/10/2017, khi tham gia chơi tại bản đồ Quan Độ Chiến (10vs10)  và Tam Quốc Chí (5vs5vs5) sẽ được miễn phí lật thẻ không tốn binh sĩ.

Hoạt động 9: Nhân đôi Lực Chiến giờ vàng ngày 06/10/2017 – 08/10/2017 (Chỉ áp dụng phiên bản 3D)

  • Trong thời gian hoạt động, từ 09h - 11h00’ mỗi ngày, khi tham gia chơi người chơi sẽ được
    • o Tăng 100% Lực Chiến nhận được sau mỗi trận đánh ghép
  • Trong thời gian hoạt động, từ 14h - 16h00’ mỗi ngày, khi tham gia chơi người chơi sẽ được:
    • Tăng 100% Lực Chiến nhận được sau mỗi trận đánh ghép
Top