Tạm Đóng Map HulK Đại Chiến

Các Tướng Quân thân mến,

Quân Sư Củ Hành xin thông báo đến tất cả các Tướng Quân, Map Hulk Đại Chiến sẽ được tạm đóng vào sáng Thứ Sáu - ngày 26.02.2016 nhằm tinh chỉnh phù hơn với các trận đấu của Tướng Quân. Ngay sau đây là thông tin chi tiết:

THÔNG BÁO TẠM ĐÓNG MAP HULK ĐẠI CHIẾN

Trong thời gian bảo trì, các tướng quân không thể tham gia vào bản đồ trên  

Thời gian dự kiến: Tạm Đóng đến khi có thông báo mở lại

Nay kính báo,

Top