Tặng Thưởng Sát Thương Boss Ứng Long

Tặng Thưởng Sát Thương Boss Ứng Long

29/04/2016 – 03/05/2016

Phần thưởng dành tặng cho tất cả người chơi toàn server khi sinh lực boss còn 90% và 70%

- Thời gian diễn ra: 8h00 -22h00 ngày 30/04/2016

SttPhần thưởngThời hạnSố lượngTính chất
1 Cuồng Chiến Lữ Kha Thân Mật +100 7 Ngày 3 Khóa
2 Thẻ Đồ Ma Tướng Vĩnh viễn 1 Khóa

Phần thưởng dành tặng cho tất cả người chơi toàn server khi sinh lực boss còn 50% và 30%

- Thời gian diễn ra: 8h00 -22h00 ngày 01/05/2016

SttPhần thưởngThời hạnSố lượngTính chất
1 Luyện Hóa Tinh Nguyên Vĩnh viễn 3 Khóa
2 Đồ Ma Lệnh (7 ngày) 7 Ngày 5 Khóa

Phần thưởng sinh lực boss 90% và 70% sẽ được trao thưởng thông qua đăng nhập nhận thưởng ngày 30/04 và Phần thưởng sinh lực boss 50% và 30% sẽ được trao thưởng thông qua đăng nhập nhận thưởng ngày 01/05

Top