Thân mời Tướng Quân (AE)Long_Ga cập nhật thông tin nhận thưởng lật hình 18+10

C
ác tướng quân thân mến,

Quân Sư Củ Hành thân mời Tướng Quân (AE)Long_Ga, vui lòng cập nhật lại thông tin nhận thưởng Chương trình Lật Hình 18+10 

Lưu ý:

  • Thời gian đăng ký bổ sung thông tin: Từ ngày 30/11/2015 - 02/11/2015
  • Hotline: (+84 8) 3962 3888 (Ext: 6498) (Giờ Hành Chánh)
  • Nếu sau thời gian trên vẫn chưa bổ sung thông tin nhận thưởng, BTC sẽ tiến hành hủy giải.

Tham gia Lật Hình 18+ 10 để trúng thưởng hàng trăm triệu tiền mặt

Top