Tháng 10/2014 - Tháng An Toàn 3Q, khóa vĩnh viễn các tài khoản vi phạm

Tháng 10/2014, 3Q Củ Hành khởi động "Tháng An Toàn 3Q Củ Hành- Không Phá Game". Tất cả các nhân vật vi phạm đều bị khóa tài khoản vĩnh viễn.

TỪ 1/10 ĐẾN 31/10 - THÁNG AN TOÀN 3Q CỦ HÀNH

KHÔNG PHÁ GAME, KHÔNG THÔNG ĐỒNG TÀI KHOẢN TRỤC LỢI, KHÔNG ĐẶT TÊN NHÂN VẬT THÔ TỤC, PHẢN CẢM.

KHÓA VĨNH VIỄN TÀI KHOẢN VI PHẠM.

TỐ CÁO VI PHẠM, VUI LÒNG GỬI VỀ EMAIL quansucuhanh@gmail.com

Cụ thể như sau:

ĐIỀU LUẬT XỬ PHẠT TRONG THÁNG AN TOÀN 3Q
ĐiềuVi phạmChi tiết
1 Đặt tên sai quy định

Người chơi đặt tên nhân vật trái với các quy định của trò chơi, gây mất văn hóa, thuần phong mỹ tục... (căn cứ theo Quy Tắc Đặt Tên).

2 Phá game

Người chơi dùng các Tướng Trình Phổ , Đổng Trác, Lưu Thiện,... phá hoại trận đấu, hoặc quấy rối người chơi khác.

3 Thông đồng tài khoản

Người chơi dùng tài khoản (nhân vật) này thí mạng cho tài khoản (nhân vật) kia hưởng lợi.

4 Tuyên truyền, lừa đảo

Người chơi giả mạo GM, Admin tuyên truyền link lạ, link chứa virus...

5 Hack, cheat...

Người chơi lợi dụng lỗi game để trục lợi cá nhân.

  • Người chơi bị gây cản trở vui lòng gửi phản ánh qua email quansucuhanh@gmail.com để Quân Sư Củ Hành xử lý.
  • Tiêu đề email ghi rõ: Tố cáo [ID Nhân Vật Vi Phạm] vào lúc [Thời Gian Vi Phạm] tại bản đồ [Tên Bản Đồ].
  • Ví dụ: Tố cáo [123654798] vào lúc [19h00] tại bản đồ [Tam Quốc Vô Song 5-5].

Nội dung email:

- Tên người tố cáo:.......................

- ID người tố cáo:...........................

- ID người vi phạm:......................

- Nội dung vi phạm: (ví dụ: Lưu Thiện dùng kỹ năng 3 phá game).

- Đính kèm bằng chứng replay vào email (xem hướng dẫn cách lưu replay và lấy replay tại đây).

Hướng dẫn lấy Replay

- Khi trận đấu kết thúc, người chơi nhấn nút Ghi Hình, sau đó vào thư mục chứa 3Q Củ Hành theo đường dẫn New->replay->Manualreplays, coppy tập tin replay vừa ghi hình đó gửi cho Ban Điều Hành.

Top