[Tháng An Toàn 3Q] Khóa vĩnh viễn 17 tài khoản vi phạm từ ngày 6/10

Từ 1/10 đến 31/10/2014, "THÁNG AN TOÀN 3Q CỦ HÀNH" được áp dụng. Theo đó, bất kỳ tài khoản nào dù là Đại Ma Thần, Hoàng Đế, Vua, Thế Tử cho đến dân thường khi phạm lỗi tất cả đều bị khóa tài khoản vĩnh viễn.

Đây là hình phạt cao nhất, nặng nhất Ban Điều Hành trò chơi đã ban ra và cương quyết xử phạt. Bên dưới là danh sách tài 17 tài khoản bị khóa vĩnh viễn. Rất mong các Tướng Quân lấy đó làm gương chú ý tránh không vi phạm.

TỪ 1/10 ĐẾN 31/10 - THÁNG AN TOÀN 3Q CỦ HÀNH

KHÔNG PHÁ GAME, KHÔNG THÔNG ĐỒNG TÀI KHOẢN TRỤC LỢI, KHÔNG ĐẶT TÊN NHÂN VẬT THÔ TỤC, PHẢN CẢM.

KHÓA VĨNH VIỄN TÀI KHOẢN VI PHẠM.

TỐ CÁO VI PHẠM, VUI LÒNG GỬI VỀ EMAIL quansucuhanh@gmail.com

>>> XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY <<<

Danh sách các tài khoản bị khóa vĩnh viễn từ ngày 6/10/2014

SttID tài khoản vi phạmLỗi vi phạmHình thức xử lý
1 237651228 Phá game Khóa vĩnh viễn
2 170964281 Phá game Khóa vĩnh viễn
3 273330222 Phá game Khóa vĩnh viễn
4 243166554 Thông Đồng Khóa vĩnh viễn
5 232384995 Phá game Khóa vĩnh viễn
6 81153576 Thông Đồng Khóa vĩnh viễn
7 293127849 Phá game Khóa vĩnh viễn
8 265484417 Thông Đồng Khóa vĩnh viễn
9 119239160 Phá game Khóa vĩnh viễn
10 4999829 Phá game Khóa vĩnh viễn
11 272017959 Phá game Khóa vĩnh viễn
12 218246282 Thông Đồng Khóa vĩnh viễn
13 269511027 Phá game Khóa vĩnh viễn
14 280808370 Phá game Khóa vĩnh viễn
15 280874625 Thông Đồng Khóa vĩnh viễn
16 253062396 Phá game Khóa vĩnh viễn
17 251632831 Phá game Khóa vĩnh viễn

Hướng dẫn lấy Replay

- Khi trận đấu kết thúc, người chơi nhấn nút Ghi Hình, sau đó vào thư mục chứa 3Q Củ Hành theo đường dẫn New->replay->Manualreplays, coppy tập tin replay vừa ghi hình đó gửi cho Ban Điều Hành.

Tất cả vì môi trường 3Q Củ Hành luôn lành mạnh, trong sạch, "Tháng An Toàn 3Q Củ Hành" sẽ là lời cảnh tỉnh cho các Tướng Quân làm vẩn đục môi trường game.

Top