[Tháng An Toàn 3Q] Khóa vĩnh viễn 67 tài khoản vi phạm từ ngày 29/10

Hưởng ứng "THÁNG AN TOÀN 3Q CỦ HÀNH", tính đến ngày 27/10, Ban Điều Hành trò chơi đã tiếp nhận và xử lý 67 tài khoản vi phạm bên dưới. Tất cả đều bị khóa vĩnh viễn để giữ vững môi trường lành mạnh trong game.

Rất mong các Tướng Quân lấy đó làm gương chú ý tránh không vi phạm. Khi phát hiện vi phạm, các Tướng Quân hãy nhấn nút "Ghi hình" và gửi replay về cho Ban Điều Hành qua địa chỉ email quansucuhanh@gmail.com.

Tháng An Toàn 3Q Củ Hành - Bất kỳ tài khoản nào dù là Đại Ma Thần, Hoàng Đế, Vua, Thế Tử cho đến dân thường khi phạm lỗi bị khóa vĩnh viễn.

TỪ 1/10 ĐẾN 31/10 - THÁNG AN TOÀN 3Q CỦ HÀNH

KHÔNG PHÁ GAME, KHÔNG THÔNG ĐỒNG TÀI KHOẢN TRỤC LỢI, KHÔNG ĐẶT TÊN NHÂN VẬT THÔ TỤC, PHẢN CẢM.

KHÓA VĨNH VIỄN TÀI KHOẢN VI PHẠM.

TỐ CÁO VI PHẠM, VUI LÒNG GỬI VỀ EMAIL quansucuhanh@gmail.com

>>> XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY <<<

Danh sách các tài khoản bị khóa vĩnh viễn từ ngày 29/10/2014

SttID tài khoản vi phạmLỗi vi phạmHình thức xử lý
1 207885793 Phá Game Khóa vĩnh viễn
2 295380216 Phá Game Khóa vĩnh viễn
3 259345289 Phá Game Khóa vĩnh viễn
4 294916753 Thông Đồng Khóa vĩnh viễn
5 296248401 Phá Game Khóa vĩnh viễn
6 297589898 Thông Đồng Khóa vĩnh viễn
7 275802852 Phá Game Khóa vĩnh viễn
8 227405637 Phá Game Khóa vĩnh viễn
9 288277946 Phá Game Khóa vĩnh viễn
10 229399030 Thông Đồng Khóa vĩnh viễn
11 198416386 Phá Game Khóa vĩnh viễn
12 260611909 Phá Game Khóa vĩnh viễn
13 268493551 Thông Đồng Khóa vĩnh viễn
14 253286834 Phá Game Khóa vĩnh viễn
15 283326382 Phá Game Khóa vĩnh viễn
16 291499656 Thông Đồng Khóa vĩnh viễn
17 229160771 Phá Game Khóa vĩnh viễn
18 294915960 Phá Game Khóa vĩnh viễn
19 296927574 Thông Đồng Khóa vĩnh viễn
20 267656052 Phá Game Khóa vĩnh viễn
21 258972522 Phá Game Khóa vĩnh viễn
22 183361297 Thông Đồng Khóa vĩnh viễn
23 85067040 Phá Game Khóa vĩnh viễn
24 9670577 Phá Game Khóa vĩnh viễn
25 256947857 Thông Đồng Khóa vĩnh viễn
26 238281500 Phá Game Khóa vĩnh viễn
27 191830527 Phá Game Khóa vĩnh viễn
28 227753873 Thông Đồng Khóa vĩnh viễn
29 232787905 Phá Game Khóa vĩnh viễn
30 88783908 Thông Đồng Khóa vĩnh viễn
31 270653810 Phá Game Khóa vĩnh viễn
32 275473594 Thông Đồng Khóa vĩnh viễn
33 297116884 Phá Game Khóa vĩnh viễn
34 294892098 Thông Đồng Khóa vĩnh viễn
35 276624970 Phá Game Khóa vĩnh viễn
36 273497888 Thông Đồng Khóa vĩnh viễn
37 282253564 Đổng Trác Phá Game Khóa vĩnh viễn
38 250375240 Phá Game Khóa vĩnh viễn
39 272483267 Phá Game Khóa vĩnh viễn
40 285400324 Thông Đồng Khóa vĩnh viễn
41 254601686 Phá Game Khóa vĩnh viễn
42 244967435 Phá Game Khóa vĩnh viễn
43 231347011 Phá Game Khóa vĩnh viễn
44 293189997 Thông Đồng Khóa vĩnh viễn
45 251648181 Phá Game Khóa vĩnh viễn
46 204362657 Phá Game Khóa vĩnh viễn
47 265418881 Thông Đồng Khóa vĩnh viễn
48 105125727 Phá Game Khóa vĩnh viễn
49 154537286 Phá Game Khóa vĩnh viễn
50 252451949 Phá Game Khóa vĩnh viễn
51 223034659 Phá Game Khóa vĩnh viễn
52 115143556 Phá Game Khóa vĩnh viễn
53 262596162 Phá Game Khóa vĩnh viễn
54 291604309 Thông Đồng Khóa vĩnh viễn
55 215377210 Phá Game Khóa vĩnh viễn
56 258228177 Phá Game Khóa vĩnh viễn
57 253110453 Phá Game Khóa vĩnh viễn
58 291861299 Phá Game Khóa vĩnh viễn
59 291844033 Thông Đồng Khóa vĩnh viễn
60 176706071 Phá Game Khóa vĩnh viễn
61 280613619 Phá Game Khóa vĩnh viễn
62 63366893 Phá Game Khóa vĩnh viễn
63 264958684 Phá Game Khóa vĩnh viễn
64 288139893 Thông Đồng Khóa vĩnh viễn
65 222981807 Phá Game Khóa vĩnh viễn
66 220706158 Thông Đồng Khóa vĩnh viễn
67 236315600 Phá Game Khóa vĩnh viễn

Hướng dẫn lấy Replay

- Khi trận đấu kết thúc, người chơi nhấn nút Ghi Hình, sau đó vào thư mục chứa 3Q Củ Hành theo đường dẫn New->replay->Manualreplays, coppy tập tin replay vừa ghi hình đó gửi cho Ban Điều Hành.

Tất cả vì môi trường 3Q Củ Hành luôn lành mạnh, trong sạch, "Tháng An Toàn 3Q Củ Hành" sẽ là lời cảnh tỉnh cho các Tướng Quân cố ý làm vẩn đục môi trường game.

Top