[Tháng An Toàn 3Q] Khóa vĩnh viễn 88 tài khoản vi phạm từ ngày 17/10

Hưởng ứng "THÁNG AN TOÀN 3Q CỦ HÀNH", Ban Điều Hành trò chơi tiếp tục kiểm tra và xử lý các sai phạm do người chơi gửi về qua địa chỉ email quansucuhanh@gmail.com.

Sau khi kiểm tra, Ban Điều Hành thông báo khóa vĩnh viễn 88 tài khoản bên dưới. Rất mong các Tướng Quân lấy đó làm gương chú ý tránh không vi phạm.

Tháng An Toàn 3Q Củ Hành - Bất kỳ tài khoản nào dù là Đại Ma Thần, Hoàng Đế, Vua, Thế Tử cho đến dân thường khi phạm lỗi tất cả đều bị khóa tài khoản vĩnh viễn.

TỪ 1/10 ĐẾN 31/10 - THÁNG AN TOÀN 3Q CỦ HÀNH

KHÔNG PHÁ GAME, KHÔNG THÔNG ĐỒNG TÀI KHOẢN TRỤC LỢI, KHÔNG ĐẶT TÊN NHÂN VẬT THÔ TỤC, PHẢN CẢM.

KHÓA VĨNH VIỄN TÀI KHOẢN VI PHẠM.

TỐ CÁO VI PHẠM, VUI LÒNG GỬI VỀ EMAIL quansucuhanh@gmail.com

>>> XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY <<<

Danh sách các tài khoản bị khóa vĩnh viễn từ ngày 17/10/2014

SttID tài khoản vi phạmLỗi vi phạmHình thức xử lý
1 208426132 Phá Game Khóa vĩnh viễn
2 294521354 Thông Đồng Khóa vĩnh viễn
3 143079081 Phá Game Khóa vĩnh viễn
4 115566413 Phá Game Khóa vĩnh viễn
5 208737880 Phá Game Khóa vĩnh viễn
6 213896143 Phá Game Khóa vĩnh viễn
7 228978911 Thông Đồng Khóa vĩnh viễn
8 79029168 Phá Game Khóa vĩnh viễn
9 255464449 Phá Game Khóa vĩnh viễn
10 283992824 Phá Game Khóa vĩnh viễn
11 142151119 Thông Đồng Khóa vĩnh viễn
12 286097314 Phá Game Khóa vĩnh viễn
13 258733594 Phá Game Khóa vĩnh viễn
14 148961628 Phá Game Khóa vĩnh viễn
15 272602374 Phá Game Khóa vĩnh viễn
16 293143848 Phá Game Khóa vĩnh viễn
17 291119058 Thông Đồng Khóa vĩnh viễn
18 190491608 Phá Game Khóa vĩnh viễn
19 264869790 Thông Đồng Khóa vĩnh viễn
20 192507430 Thông Đồng Khóa vĩnh viễn
21 255913002 Phá Game Khóa vĩnh viễn
22 267821293 Thông Đồng Khóa vĩnh viễn
23 271227603 Phá Game Khóa vĩnh viễn
24 275596079 Phá Game Khóa vĩnh viễn
25 121424428 Phá Game Khóa vĩnh viễn
26 226773284 Phá Game Khóa vĩnh viễn
27 220189471 Phá Game Khóa vĩnh viễn
28 229754460 Phá Game Khóa vĩnh viễn
29 247448541 Phá Game Khóa vĩnh viễn
30 268790831 Thông Đồng Khóa vĩnh viễn
31 283557720 Phá Game Khóa vĩnh viễn
32 250581911 Phá Game Khóa vĩnh viễn
33 276548263 Phá Game Khóa vĩnh viễn
34 142517247 Thông Đồng Khóa vĩnh viễn
35 53291530 Phá Game Khóa vĩnh viễn
36 250446536 Thông Đồng Khóa vĩnh viễn
37 95830645 Phá Game Khóa vĩnh viễn
38 284198981 Phá Game Khóa vĩnh viễn
39 238448439 Phá Game Khóa vĩnh viễn
40 264312192 Thông Đồng Khóa vĩnh viễn
41 93445219 Phá Game Khóa vĩnh viễn
42 252998512 Phá Game Khóa vĩnh viễn
43 219064666 Phá Game Khóa vĩnh viễn
44 126717652 Phá Game Khóa vĩnh viễn
45 240974418 Phá Game Khóa vĩnh viễn
46 236757539 Phá Game Khóa vĩnh viễn
47 134561433 Phá Game Khóa vĩnh viễn
48 189277750 Phá Game Khóa vĩnh viễn
49 54111122 Phá Game Khóa vĩnh viễn
50 233239019 Phá Game Khóa vĩnh viễn
51 242640481 Phá Game Khóa vĩnh viễn
52 207471196 Phá Game Khóa vĩnh viễn
53 270641537 Phá Game Khóa vĩnh viễn
54 294635622 Thông Đồng Khóa vĩnh viễn
55 203573432 Phá Game Khóa vĩnh viễn
56 205852565 Thông Đồng Khóa vĩnh viễn
57 95228297 Phá Game Khóa vĩnh viễn
58 249254649 Phá Game Khóa vĩnh viễn
59 275933881 Phá Game Khóa vĩnh viễn
60 270566375 Phá Game Khóa vĩnh viễn
61 278177880 Thông Đồng Khóa vĩnh viễn
62 263377805 Phá Game Khóa vĩnh viễn
63 208341362 Phá Game Khóa vĩnh viễn
64 271951503 Phá Game Khóa vĩnh viễn
65 182266730 Thông Đồng Khóa vĩnh viễn
66 251726755 Phá Game Khóa vĩnh viễn
67 295608197 Thông Đồng Khóa vĩnh viễn
68 245399273 Phá Game Khóa vĩnh viễn
69 117911174 Thông Đồng Khóa vĩnh viễn
70 255364136 Phá Game Khóa vĩnh viễn
71 201172745 Phá Game Khóa vĩnh viễn
72 293390241 Thông Đồng Khóa vĩnh viễn
73 186105893 Phá Game Khóa vĩnh viễn
74 294827248 Thông Đồng Khóa vĩnh viễn
75 269365550 Phá Game Khóa vĩnh viễn
76 258088041 Phá Game Khóa vĩnh viễn
77 280915372 Phá Game Khóa vĩnh viễn
78 295269309 Thông Đồng Khóa vĩnh viễn
79 255434614 Phá Game Khóa vĩnh viễn
80 293487063 Thông Đồng Khóa vĩnh viễn
81 263010599 Phá Game Khóa vĩnh viễn
82 202525319 Phá Game Khóa vĩnh viễn
83 278712280 Thông Đồng Khóa vĩnh viễn
84 256508039 Phá Game Khóa vĩnh viễn
85 291887754 Thông Đồng Khóa vĩnh viễn
86 179819499 Phá Game Khóa vĩnh viễn
87 121002940 Phá Game Khóa vĩnh viễn
88 285654066 Thông Đồng Khóa vĩnh viễn

Hướng dẫn lấy Replay

- Khi trận đấu kết thúc, người chơi nhấn nút Ghi Hình, sau đó vào thư mục chứa 3Q Củ Hành theo đường dẫn New->replay->Manualreplays, coppy tập tin replay vừa ghi hình đó gửi cho Ban Điều Hành.

Tất cả vì môi trường 3Q Củ Hành luôn lành mạnh, trong sạch, "Tháng An Toàn 3Q Củ Hành" sẽ là lời cảnh tỉnh cho các Tướng Quân làm vẩn đục môi trường game.

Top