[Thành Tựu Đấu Trường Mới 2014] Cập nhật phần thưởng VIP

Các Tướng Quân thân mến,

Sau thông tin về việc "reset Điểm Lực Chiến", cộng đồng 3Q Củ Hành được một phen dậy sóng với nhiều cảm xúc khác nhau. Có người hối hả cày lực chiến để kịp nhận thưởng, cũng có người mong đợi reset để đón chờ thử thách nhiệm vụ mới, phần thưởng mới.

Và ngay sau đây, Quân Sư Củ Hành công bố điều các Tướng Quân mong đợi nhất - Phần thưởng mới sau khi hoàn thành thành tựu đấu trường 2014.

THÀNH TỰU ĐẤU TRƯỜNG MỚI [CẬP NHẬT NGÀY 17/1/2014]

CÔNG BỐ PHẦN THƯỞNG MỚI

Ngoại trang Huyết Chiến Bát Phương và Cánh Chấn Thiên - Biểu tượng sức mạnh đấu trường 2014.

Ngoại trang Huyết Chiến Bát Phương và Cánh Chấn Thiên - Biểu tượng sức mạnh đấu trường 2014

Các nhiệm vụ thành tựu đấu trường mới - 2014

- Thành tựu đấu trường mới (cập nhật 17/1/2014) bao gồm các nhiệm vụ thu thập bảo đồ, hoàn thành bản đồ, hoàn thành quân công, hoàn thành lực chiến và thắng tự ghép.

Thu thập bảo đồ

- Mảnh Đấu Trường Đồ rơi trong các bản đồ Đấu Trường, sử dụng 1 mảnh bảo đồ sẽ tăng 2% tỷ lệ hoàn thành, tối đa 10%.

Hoàn thành bản đồ

- Số lần chiến thắng trong bản đồ đấu trường, khi người chơi thi đấu thắng 5 lần và thơi gian chơi đạt 20 phút tăng 1% tỷ lệ hoàn thành, mỗi tuần tối đa tăng 2% . Tổng hoàn thành tối đa: 20%.

Hoàn thành quân công

- Quân công đấu trường, người chơi mỗi lần tích lũy được 10 điểm quân công, tăng 1% tỷ lệ hoàn thành, mỗi tuần tối đa tăng 2%. Tổng hoàn thành tối đa: 30%.

Hoàn thành lực chiến

- Lực chiến tự ghép mỗi lần tăng 500 lực chiến sẽ tăng 1% tỷ lệ hoàn thành. Tổng hoàn thành tối đa: 15%.

Thắng tự ghép

- Tự ghép đấu trường, người chơi mỗi lần tích lũy thắng 3 trận sẽ tăng 1% tỷ lệ hoàn thành, mỗi tuần tối đa tăng 1%. Tổng hoàn thành tối đa: 25%

Lưu ý:

- Tỷ lệ hoàn thành bản đồ, quân công, thắng tự ghép mỗi tuần sẽ tự thiết lập vào 00:05 thứ hai.

Phần thưởng

- Lực chiến tự ghép mỗi lần tăng 500 lực chiến sẽ tăng 1% tỷ lệ hoàn thành. Tổng hoàn thành tối đa: 15%.

Tỷ lệ thành tựuPhần thưởngHình ảnh
10% Trương Liêu Quan Ấn (7 ngày)
20% Bình Châu Báu Thi Đấu(30Ngày)*5
30% Loa Nhỏ-Lam (10 cái)
40% Thẻ Anh Hùng Mê( bản độc quyền)*5
50% Huyết Chiến Bát Phương (Đài) (Vĩnh Viễn)
60% Túi Thượng Cổ
70% Huyết Chiến Bát Phương (Bài) (Vĩnh Viễn)
80% Kỳ Lân Vũ Vũ
90% Huyết Chiến Bát Phương (Sức) (Vĩnh Viễn)
100% Chấn Thiên (Vĩnh Viễn)

Cánh Hoàng Kim Vĩnh Viễn Chấn Thiên

Thông số Cánh Hoàng Kim Vĩnh Viễn Chấn Thiên

Chúc các Tướng Quân có những giờ phút vui chơi thư giãn cùng "game Củ Hành bự nhất Việt Nam", và nhận thêm những phần thưởng mới cực "ngon" cực VIP!

Top