Thay đổi thông tin tài khoản khi đăng nhập

Các tướng quân thân mến,

[3Q Củ Hành] tiến hành nâng cấp hệ thống bảo mật tài khoản nên một số tài khoản có thể không đăng nhập vào game được. Các tướng quân gặp trường hợp này vui lòng truy cập id.zing.vn để thay đổi thông tin bảo mật. [3Q Củ Hành] rất xin lỗi vì sự bất tiện này và mong các tướng quân thông cảm.

Đổi mật khẩu đối với Webgame

Bước 1: Đối với Webgame sẽ có thông báo đổi mật khẩu ngay ở lần đăng nhập đầu tiên (từ sau 17:00 ngày 22/05/2015). Nếu không thấy thông báo các Tướng Quân hãy truy cập trang https://id.zing.vn để đổi ngay mật khẩu nhé.


Bước 2: Đăng nhập vào bằng ZingID và mật khẩu cũ để tiến hành đổi mật khẩu.

Đăng nhập bằng ZingID và mật khẩu


Bước 3: Chọn Đổi mật khẩu

Click Đổi mật khẩu


Bước 4: Làm theo các bước để tiến hành đổi mật khẩu thôi nào.

Ấn Cập nhật


Bước 5: Mật khẩu đã được đổi thành công. Hãy truy cập game yêu thích của mình để trải nghiệm với mật khẩu mới nhé.

Đổi mật khẩu thành công

Đổi mật khẩu đối với Client Game

Bước 1: Đối với Client game sẽ không có thông báo đổi mật khẩu ngay ở lần đăng nhập đầu tiên (từ sau 17:00 ngày 22/05/2015). Nếu không thấy thông báo các Tướng Quân hãy truy cập trang https://id.zing.vn để đổi ngay mật khẩu nhé.


Bước 2: Đăng nhập vào bằng ZingID và mật khẩu cũ để tiến hành đổi mật khẩu.

Đăng nhập bằng ZingID và mật khẩu


Bước 3: Chọn Đổi mật khẩu

Click Đổi mật khẩu


Bước 4: Làm theo các bước để tiến hành đổi mật khẩu thôi nào.

Ấn Cập nhật


Bước 5: Mật khẩu đã được đổi thành công. Hãy truy cập game cú hành của mình để trải nghiệm với mật khẩu mới nhé.

Đổi mật khẩu thành công

Top