Thêm một cách khắc phục tình trạng khó đăng nhập Mộng Tam Quốc

Gửi các Tướng Quân,

Hiện tại, Mộng Tam Quốc đã khắc phục được tình trạng khó đăng nhập hoặc không thể chạy AutoUpdate vào game. Tướng Quân nào vẫn còn đang gặp khó khăn, vui lòng tải tập tin AutoUpdate mới nhất bên dưới và làm theo hướng dẫn để vào lại trò chơi.

Nhấp vào hình để tải về

Hướng dẫn: Sau khi tải về hoàn tất, Tướng Quân tìm đến thư mục cài game, copy và chép tập tin Autoupdate vừa tải về chồng lên tập tin Autoupdate.exe ban đầu.

Nhấp đôi chuột để chạy lại tập tin, update thành công Tướng Quân sẽ đăng nhập Mộng Tam Quốc dễ dàng hơn.

Chúc Tướng Quân mau chóng khắc phục khó khăn, tham gia Mộng Tam Quốc cùng ba quân tướng sĩ!

Top