[Thông báo] Bảo trì các kênh máy chủ Củ Hành sáng 01/06/2013

Nhằm đảm bảo cho quá trình "hành nhau" của các Tướng Quân luôn thuận lợi, game Củ Hành sẽ tiến hành bảo trì hệ thống máy chủ (toàn bộ các kênh) vào sáng mai (01/06). Cụ thể như sau:

BẢO TRÌ TOÀN BỘ CÁC KÊNH MÁY CHỦ CỦ HÀNH

Thời gian dự kiến: Từ 05h30' đến 06h00' sáng thứ bảy, ngày 01/06/2013.

Xin cáo lỗi cùng các Tướng Quân về sự bất tiện này. Sau thời gian gián đoạn nói trên, các Tướng Quân vui lòng chạy lại chương trình AutoUpdate để trò chơi vận hành được tốt nhất.

Nay kính báo,

Top