[Thông báo] Bảo trì diễn đàn game Củ Hành

Các Tướng Quân thân mến,

Nhằm nâng cao chất lượng phục vụ, diễn đàn game Củ Hành sẽ bảo trì để nâng cấp hệ thống. Thông tin cụ thể như sau:

BẢO TRÌ DIỄN ĐÀN GAME CỦ HÀNH!

Thời gian dự kiến: Từ 21h00' thứ sáu ngày 26/07 đến 01h00' thứ bảy ngày 27/07/2013.

Xin cáo lỗi cùng các Tướng Quân về sự bất tiện này. Trong thời gian bảo trì, các Tướng Quân tạm thời sẽ không thể truy cập vào diễn đàn.

Sau thời gian bảo trì, Tướng Quân có thể truy cập diễn đàn và tiếp tục trao đổi thảo luận cùng hảo hữu. Nếu hoàn thành trước thời gian trên Bổn Soái sẽ mở lại sớm hơn dự kiến.

Nay kính báo,

Top