Thông báo bảo trì diễn đàn game Củ Hành

các Tướng Quân thân mến,

Hệ thống diễn đàn 3Q Củ Hành sẽ được bảo trì vào sáng Thứ Tư - ngày 17/06/2015 nhằm bảo dưỡng và nâng cấp để phục vụ cho quá trình "hành nhau" của các Tướng Quân thêm phần thuận lợi hơn. Ngay sau đây là thông tin chi tiết::

THÔNG BÁO BẢO TRÌ DIỄN ĐÀN GAME CỦ HÀNH

Trong thời gian bảo trì, các tướng quân không thể diễn đàn game, các tướng quân vẫn chơi game bình thường.

Thời gian dự kiến: Từ 10h00' thứ 4 17/06/2015 đến 10h00' thứ Năm, ngày 18/06/2015

Nay kính báo,

Top