[Thông Báo] Bảo trì máy chủ Củ Hành 2D từ ngày 29/01

Các Tướng Quân thân mến,

Để tiến hành bảo dưỡng máy chủ Củ Hành 2D để phục vụ các quý Tướng Quân được tốt hơn trong thời gian tới, Quân Sư Củ Hành sẽ tiến hành bảo trị cụm máy chủ này từ 4h00 ngày 29/01 đến 5h00 ngày 01/02/2016. Trong khoảng thời gian này, các Tướng Quân sẽ tạm không thể đăng nhập vào kênh 3Q Củ Hành 2D, quá trình bảo trì có thể kết thúc sớm hơn dự kiến.

BẢO TRÌ MÁY CHỦ CỦ HÀNH 2D

Thời gian: Từ 4h00 ngày 29/01 đến 5h00 ngày 01/02/2016

Nay kính báo,

Top