[Thông báo] Bảo trì máy chủ Củ Hành sáng 04/03

Các Tướng Quân thân mến,

Nhằm kiểm tra và bảo dưỡng hệ thống 3Q Củ Hành để phục vụ cho quá trình "hành nhau" của các Tướng Quân thêm phần thuận lợi, Quân Sư Củ Hành sẽ tiến hành bảo trì Củ Hành 16 vào sáng thứ ba (04/03/2014). Cụ thể như sau:

BẢO TRÌ MÁY CHỦ CỦ HÀNH 16

Thời gian dự kiến: Từ 07h00' đến 07h15' thứ ba ngày 04/03/2014

Chân thành cáo lỗi cùng các Tướng Quân về sự bất tiện này. Sau thời gian gián đoạn nói trên, các Tướng Quân vui lòng chạy lại chương trình AutoUpdate để trò chơi vận hành được tốt nhất.

Nay kính báo,

Top