[Thông báo] Bảo trì máy chủ Củ Hành sáng 04/06

Các Tướng Quân thân mến,

Nhằm bảo dưỡng  hệ thống máy chủ phục vụ cho quá trình hành nhau các Tướng Quân  thêm thuận lợi. Toàn bộ hệ thống máy chủ  3Q Củ Hành sẽ được bảo trì vào sáng thứ tư (04/06/2014). Cụ thể như sau:

THÔNG BÁO BẢO TRÌ MÁY CHỦ CỦ HÀNH

Thời gian dự kiến: Từ 05h30' đến 07h00' thứ tư, ngày 04/06/2014

Sau khi quá trình bảo trì hoàn tất, các Tướng Quân vui lòng chạy Autoupdate 100% để trò chơi được vận hành tốt nhất.

Nay kính báo,

Top