[Thông báo] Bảo trì máy chủ Củ Hành sáng 11/10

Nhằm kiểm tra và bảo dưỡng hệ thống, đồng thời cập nhật các hoạt động vui chơi, giảm giá mua sắm cuối tuần, Quân Sư Củ Hành sẽ tiến hành bảo trì tất cả các kênh Củ Hành vào sáng thứ sáu (11/10), cụ thể như sau:

BẢO TRÌ CÁC KÊNH CỦ HÀNH

Thời gian dự kiến: Từ 06h00' đến 07h00' sáng thứ SÁU, ngày 11/10/2013.

Xin cáo lỗi cùng các Tướng Quân về sự bất tiện này. Sau thời gian gián đoạn nói trên, các Tướng Quân vui lòng chạy lại chương trình AutoUpdate để trò chơi vận hành được tốt nhất.

Nay kính báo,

Top