[Thông báo] Bảo trì máy chủ Củ Hành sáng 12/07

Các Tướng Quân thân mến,

Nhằm bảo đảm máy chủ vận hành hiệu quả khi ra mắt tướng mới Giả Hủ và những tính năng khác, Quân Sư Củ Hành sẽ tiến hành bảo trì hệ thống máy chủ Củ Hành (toàn bộ các kênh) vào sáng mai. Cụ thể như sau:

BẢO TRÌ TOÀN BỘ CÁC KÊNH MÁY CHỦ CỦ HÀNH

Thời gian dự kiến: Từ 05h30' đến 07h00' sáng thứ sáu, ngày 12/07/2013.

Xin cáo lỗi cùng các Tướng Quân về sự bất tiện này. Sau thời gian gián đoạn nói trên, các Tướng Quân vui lòng chạy lại chương trình AutoUpdate để trò chơi vận hành được tốt nhất.

Nay kính báo,

Top