[Thông báo] Bảo trì máy chủ Củ Hành sáng 20/09

Nhằm kiểm tra và bảo dưỡng hệ thống để phục vụ việc ra mắt tướng mới và cập nhật các tính năng của Big Update tháng 9, Quân Sư Củ Hành sẽ tiến hành bảo trì các kênh máy chủ vào sáng ngày mai. Cụ thể như sau:

BẢO TRÌ CÁC KÊNH MÁY CHỦ GAME CỦ HÀNH

Thời gian dự kiến: Từ 05h30' đến 07h00' thứ sáu, ngày 20/09/2013

Chân thành cáo lỗi cùng các Tướng Quân về sự bất tiện này. Sau thời gian gián đoạn nói trên, các Tướng Quân vui lòng chạy lại chương trình AutoUpdate để trò chơi vận hành được tốt nhất.

Nay kính báo,

Top