[Thông báo] Bảo trì máy chủ Củ Hành sáng 24/03

Nhằm đảm bảo cho quá trình "hành nhau" của các Tướng Quân luôn thuận lợi đồng thời khắc phục tình trạng máy chủ không ổn định trong 2 ngày qua, Bổn Soái sẽ tiến hành bảo trì hệ thống máy chủ Củ Hành (toàn bộ các kênh) vào sáng mai (24/03). Cụ thể như sau:

BẢO TRÌ TOÀN BỘ CÁC KÊNH MÁY CHỦ CỦ HÀNH

Thời gian dự kiến: Từ 05h30' đến 06h00' sáng Chủ Nhật, ngày 24/03/2013.

Xin cáo lỗi cùng các Tướng Quân về sự bất tiện này. Sau thời gian gián đoạn nói trên, các Tướng Quân vui lòng chạy lại chương trình AutoUpdate để trò chơi vận hành được tốt nhất.

Nay kính báo,

Top