[Thông báo] Bảo trì máy chủ Củ Hành sáng 30/08

Nhằm kiểm tra và bảo dưỡng hệ thống để phục vụ việc ra mắt các sự kiện mới trong tháng 9, Quân Sư Củ Hành sẽ tiến hành bảo trì các kênh máy chủ vào sáng ngày mai 30/08. Cụ thể như sau:

BẢO TRÌ TOÀN BỘ CÁC KÊNH MÁY CHỦ CỦ HÀNH

Thời gian dự kiến: Từ 05h30' đến 07h00' sáng thứ sáu, ngày 30/08/2013

Xin cáo lỗi cùng các Tướng Quân về sự bất tiện này. Sau thời gian gián đoạn nói trên, các Tướng Quân vui lòng chạy lại chương trình AutoUpdate để trò chơi vận hành được tốt nhất.

Nay kính báo,

Top