[Thông báo] Bảo trì máy chủ Củ Hành sáng 31/08

Nhằm kiểm tra và bảo dưỡng hệ thống để niềm vui "hành nhau" của các Tướng Quân luôn thuận lợi, hệ thống sẽ tiến hành bảo trì các kênh Củ Hành vào sáng thứ bảy tư (31/08/2013), cụ thể như sau:

BẢO TRÌ CÁC KÊNH CỦ HÀNH

Thời gian dự kiến: Từ 05h30' đến 07h00' sáng thứ BẢY, ngày 31/08/2013

Xin cáo lỗi cùng các Tướng Quân về sự bất tiện này. Sau thời gian gián đoạn nói trên, các Tướng Quân vui lòng chạy lại chương trình AutoUpdate để trò chơi vận hành được tốt nhất.

Nay kính báo,

Top