Thông báo bảo trì ngắn sáng ngày 12/10/2017

Các Tướng Quân thân mến,

Quân Sư Củ Hành xin được thông báo đến toàn bộ Tướng Quân về việc bảo trì ngắn toàn bộ máy chủ 3Q - Củ Hành để tiến hành cập nhật tính năng.

Thời gian bảo trì:

  • Bắt đầu: 05:00 thứ sáu, ngày 12/10/2017.
  • Kết thúc: 08:00 thứ sáu, ngày 12/10/2017.

Nội Dung bảo trì: Bổ sung vật phẩm thành tựu chương V trong 3 phó bản: Khiêu Chiến Yêu Tinh, Tam Cố Mao Lư, Khiêu Chiến Ngọa Long

Trong thời gian bảo trì các Tướng Quân sẽ không đăng nhập được vào game 3Q - Củ Hành. Sau khi hoàn tất bảo trì các tính năng này sẽ trở lại bình thường.

Mong các Tướng Quân thông cảm vì sự bất tiện này. Nếu hoàn tất bảo trì sớm Quân Sư Củ hành sẽ có thông báo tại trang chủ 3q.360play.vn và fanpage Game Củ Hành

Top